תרומות – לחץ כאן

תשלום לקבלן שלא פינה את הפסולת

שאלה:

בס"ד
שלום וברכה
קבלן{יהודי} עשה לנו עבודות בבית והשאיר פסולת בנין { לבנים} מחוץ לבניין
בקשנו ממנו כמה פעמים שייקח את הפסולות וכול פעם תירוץ אחר .
אמרנו לו שהדבר מפריע לנו ולשכנים ואם הוא לא ייקח את זה תוך כמה ימים ניקח פועל שייקח ונוריד לו מהתשלום הסופי
הוא לא הגיע {עבר כבר חודש וחצי }
משמיים הגיע אלינו אישה ובקשה לקחת את כול הלבנים לגינה שלה .
השאלה היא האם אנחנו יכולים להוריד מהקבלן את הסכום עבור עבודה מסוג זה או משום שלא שלמו לבסוף לא ניתן ?

תשובה:

שלום וברכה,

קבלן שלא פינה את הפסולת בסוך העבודה והגיע גורם חיצוני ופינה עבורו, לא ניתן להפחית לקבלן משכר העבודה. אולם פינוי פסולת שנעשית בתוך העבודה [אחרי שבירת קירות] אם הפינוי נעשה על ידי גורם חיצוני יש מחלוקת ראשונים האם יכול להפחית לו משכרו.

בהצלחה.

מקורות:

תשלום לעובד שהעבודה נעשתה מאליה

כתב השולחן ערוך חושן משפט סימן שלד סעיף ב: "שכרו להשקות שדהו ובא מטר בלילה בענין שאינו צריך, אינו נותן לו כלום. וכן אם בא בחצי היום, אינו נותן לו מחצי היום ואילך כלום. אבל אם בא הנהר, נותן להם כל שכרן – מן השמים נסתייעו". דברי השו"ע טעונים ביאור, מדוע כשירד מטר ההפסד על הפועלים, ואם עלה הנהר והשקה את השדה הרווח לפועלים ומקבלים את שכרן?.

ומצאנו שני דרכים בראשונים: א. המגיד משנה הביא דברי הרשב"א שביאר שמדובר שהנהר לא השקה אלא קירב את המים לשדה, והוקל על הפועל, לכן מקבל כל שכרו, משא"כ גשמים שהשקו את השדה, לכן הרווח לבעה"ב. ב. הראשונים תירצו [הובא בסמ"ע שם] שבירידת מטר ידיעת בעה"ב והפועל שווים, ששניהם יודעים או אינם יודעים אם ירד, לכן ההפסד על הפועל, ובנהר רק בעה"ב יודע אם יש חריצים שישקו את השדה אבל הפועל גם אם דר בעיר ויודע שדרך הנהר לעלות אינו יודע אם יש חריצים שישקו את השדה. וייש נפ"מ בין היישובים של הראשונים.

קבלן שפינו עבורו את הפסולת בנייה

קבלן שיפוצים שחתם חוזה עם הלקוח על עבודה של שבירת קירות, פינוי פסולת, ריצוף, סיוד, ועוד… עובר אורח שראה את הפסולת לקח את כל הפסולת לצורכו הפרטי, לשיטת הרב המגיד והרשב"א שסוברים שבנהר לא נעשתה כל העבודה אלא הוקל להם העבודה, הרווח לפועל – מהשמים ריחמו על הפועל שיעבוד בקלות, ולכן הבעה"ב משלם לו את כל שכרו, ולפ"ז גם בפינוי פסולת שנעשתה לקבלן לא עשו לו את כל העבודה אלא הקלו עליו בחלק מהעבודה, ולכן הרווח לקבלן ויוכל לדרוש שכר מלא מבעל הבית. אולם לראשונים שחלקו שבמטר ידיעת שניהם שווה, ואילו בנהר רק בעל הבית יודע, א"כ בפינוי פסולת שנעשית על יד גורם חיצוני, ידיעת שניהם שווה – שניהם לא צפו לכך מראש, והיות וחלק משכר הקבלן על פינוי הפסולת, וכשעבודה נעשית על ידי גורם חיצוני הרווח לבעל הבית ואינו צריך לשלם שכר לקבלן.

תנאי חיצוני של פינוי פסולת

אלא שבמקרה של השאלה הנ"ל שנשאר פסולת בסוף הבנייה, התשלום של הבנייה לא כולל פינוי פסולת, כיון שבין אם היה נשאר לבנים ופסולת בין לא נשאר השכר שווה. אלא שיש תנאי חיצוני שמוטל על הקבלן להשאיר את השטח נקי מפסולת בנייה, ואם לא מנקים זכותו של בעל הבית להביא פועל אחר ולגרע משכר הפועל הראשון. אבל אם המלאכה נעשית מאליה כיון שאין זה חלק מתנאי ההתעסקות, אלא תנאי חיצוני, אם העבודה נעשית מאליה לכו"ע לא יוכל לפחות משכר הקבלן, ודינו שווה לאילו לא היה נשאר פסולת שהיה חייב לשלם לו שכר מלא.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל