תרומות – לחץ כאן

מצות כתיבת ספר תורה בזמנינו

שאלה:

בס״ד
שלום
קראתי שמצוות עשה לכל אדם לכתוב ספר תורה ושאפשר למנות מישהו שיכתוב במקומי כשאין ביכולתי לעשות כן, כיצד אני יכול לעשות כך שמישהו יכתוב במקומי?

תשובה:

שלום וברכה

אם יש לך ממון לצורך זה, שוכרים סופר שיכתוב ספר תורה בשליחותך ואתה תשלם שכרו.

בשל המחיר הגבוה של ספרי תורה, ובשל העובדה שרוב האנשים אינם יכולים לכתוב ספר תורה בעצמם, נשאלת השאלה: האם ניתן לקיים מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות, באופן שמספר אנשים יתאגדו יחד על מנת שכל אחד יתרום סכום מסוים, וכך יממנו ביחד את כתיבתו.

לדעת הרבה פוסקים אין אדם מקיים את המצווה בשותפות, מפני שהמצווה מופנית לכל אחד ואחד מישראל בנפרד שיהיה לו ספר תורה משלו – אפילו אם ירש ספר תורה מאביו, מצווה שיכתוב בעצמו ספר תורה (פ"ת ס"ק א (מביא שהסתפקו פוסקים בדבר); ערוך השולחן סעיף יא). אולם, אחרים כתבו שניתן לקיים את המצווה בשותפות, בתנאי שלכל אחד יש חלק מסוים בספר תורה (ערוך השולחן שם, שכך ייתכן בדעת הרא"ש; אג"מ יו"ד ח"א, סימן קסג, ע"ש שהאריך).

לכן בשעת הדחק, כאשר אין לאדם יכולת לממן לבדו כתיבת ספר תורה, מוטב שישתתף בתרומה למימון כתיבת ספר תורה. אם הדבר אפשרי, יש להתנות שכתמורה על תרומתו יהיה שותף בבעלות בספר התורה (לדעת ה'תורת חיים', צריך לעשות כן). ב'אגרות משה' (שם) הוסיף שאם השתתף אדם בכתיבת ספר תורה וגם קנה ספרים (כגון חומשים וגמרות, כנ"ל), יצא ידי חובתו לכל הדעות.

זאת, משום שלשיטת הרא"ש שמקיימים בזמנינו מצות כתיבת ספר תורה בקניית ספרי קודש חומשים וגמרות, המטרה היא שכל אדם יהיו לו ספרים בביתו שיוכל ללמוד בהם הוא ובניו ולא יהיה תלוי במה שיש בבית הכנסת, כך נראה מלשון הרא"ש בהל' ספר תורה סי' א, וראה שו"ע סי' רע סעי' ב. אגב, דעת הבית יוסף שם והסכימו עמו השאגת אריה סי' לו והברכי יוסף רע ס"ק ט ועוד רבים, שגם בזמנינו גם לשיטת הרא"ש יש מצוה בכתיבת ספר תורה, אלא שקניית הספרים יש בה גם קיום מצוה זו, ואופן זה קודם כיון שעיקר הלימוד מספרים אלו, ושלא כהש"ך שם שהבין שלשיטת הרא"ש כלל אין מצות בכתיבת ספר תורה בזמנינו.

Join the Conversation

1 Comment

  1. למעשה, לא בקלות ניתן לסמוך על היתר כתיבת ס"ת בשותפות משום שרבים מן הפוסקים כתבו שדוקא אם כל המשתתפים בשותפות הינם ברי חיובא.
    א"כ מספיק אשה אחת שנשתתפה לקלקל את המצוה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל