תרומות – לחץ כאן

מעשרות – אדם שנמצא תמיד במינוס בבנק

שאלה:

שלום
אדם שנמצא כל הזמן במינוס האם חייב לעשר?

תשובה:

שלום וברכה

אדם שאין די בהכנסותיו לצרכיו באופן סביר פטור ממעשרות, אולם זה שאדם במינוס כל הזמן בעיני זה לא אומר שלא די בהכנסותיו אלא שאין לו התנהלות כלכלית נכונה ואסביר: הרי הבנק לא נותן אשראי בלי גבול, אני בטוח שהמינוס שלך תמיד יורד עד 15,000 ש"ח ולא יותר, אם כן למה הגבול שלך הוא שם ולא באפס? כי אתה נותן לזה ללכת לשם… גם אצלך זה לא מצטבר יותר, לכן כדאי לעשות החלטה שהגבול הוא האפס ולא מגיעים למינוס. ניתן להתייעץ עם אירגון מסילה הם נותנים כלים נהדרים להתנהלות כלכלית נכונה.

מקורות:

ראה רמ"א יו"ד סי' רנג סעי' ג שעני פטור ממעשר, ובס' אהבת צדקה פרק ד בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם לא יזדקק לבריות אלא שלא יוכל לחיות כפי הרגלו הוא פטור מלתת מעשר. מדברי הערוך השלחן סי' רנא נראה שאם יש לאדם מזון מועט כדי כלכלתו בדוחק הוא חייב במעשר אף שהוא דחוק מאוד בפרנסתו, אולם, כאמור הורה הגרי"ש אלישיב שאין הלכה כדבריו.

בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קא מחדש, שגם אדם שפטור מלתת מעשר כספים ראוי שיפריש סך זה מהכנסותיו ולאחר מכן יטול את המעות לעצמו, לפי שעצם ההפרשה יש בה תיקון גדול על פי קבלה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל