תרומות – לחץ כאן

לחתל ילד כנגד ארון ספרי קודש

שאלה:

שבוע טוב.
נסתפקתי האם מותר להחליף לתינוק בחדר שיש בו ספרי לימוד שהם בתוך ארון עם דלת שקופה [ויטרינה] האם הדבר מותר [לכאורה הדבר אסור משום דין ערווה בעששית]? וכן האם מותר להתלבש שם כי השו"ע כותב שאסור לגלות ערוותו מול ספר תורה, אולי יש לדייק שדוקא ספר תורה אבל ספרי קודש שהם לא בדרגת קדושה כמו ספר תורה מותר [ומה גם שהיום כל הספרים הם בכתיבה ממוחשבת]?

תשובה:

שלום רב

יש להמנע ולא לחתל ילדים מול ספרי קודש או אפילו נרות שבת, אמנם בשעת הדחק כשאין מקום אחר לחתל את התינוק מותר, (גם באופן זה יש להשתדל לחתל אותו באופן שהמקום המגולה של התינוק לא יהיה כנגד הספרים והנרות). דין זה גם באופן שיש דלתות זכוכית משום שכאמור ערוה בעששית אסורה.

מקורות

ואף שמעיקר הדין ערוה של קטן פחות מבן תשע שנים וקטנה פחות מבת שלוש שנים אין דינו כערוה גמורה מכל מקום מכיון שהטעם הוא משום בזוי מצווה כתבו הפוסקים שיש להחמיר ולא לחתל כנגד הספרים והנרות [ועיין במשנה ברורה סימן פ”א שכתב שלכתחילה יש להחמיר בצואה של קטן מבן שמונה ימים ואילך]. ממילא גם אם הספרים בארון זכוכית יש להחמיר, כיון שהזכוכית מועילה רק לדין הצואה אבל ערוה בעששית אסורה כמבואר בשו"ע סי' עה סעי' ה.

עיין בשו”ת אבני ישפה ח”א סי”א שכתב בשם הרי”ש אלישיב שליט”א שבמקום שאינו שעת הדחק ראוי להמנע מלחתל כנגד ספרי קודש ועיין בשו”ת משנה הלכות ח”ו סימן כ”ד ועיין בשו”ת מחה אליהו ח”א ס”ו שהאריך בעניין.

Join the Conversation

4 Comments

  1. תודה רבה.
    ואם הספרים הם בגובה של עשרה טפחים מהקרקע [היינו במדף הגבוהה] לכאורה יהיה מותר כיון שהם ברשות אחרת או שמא כיון שעדיין יש את העניין של ראיית הערווה אסור?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל