טיפות עיניים בשבת

שאלה:

שבוע טוב.
האם מותר לשים טיפות עיניים (כמו סיסטיין למשל) להפיג יובש בעיניים שגורם כעין דקירות עיקצוצים (כשלעצמו אמר לי רופא עיניים בכיר שאם לא מטפלים בזה יכול לגרום זיהום בעין )?(אינני חושב שיש משהו רפואי בעין אלא יש בהם תוספת שמנונית או משהו דומה שסך את העין .)
תודה

תשובה:

כאשר מדובר בטיפול בדלקת ודאי מותר בשבת. לגבי טיפות למניעת יובש של עדשות מגע, או סתם לנוחות: אם נותנים את הטיפות בעין לפני שמרגישים בכאב, קודם נתינת העדשות וכדומה, לבני ספרד מותר ולבני אשכנז נחלקו בזה הדעות וראוי להחמיר. לאחר שכבר הגיע הכאב – אסור, אלא אם כן הוא חזק כל כך עד שאדם נופל למשכב מחמתו. כדאי להתייעץ יותר ברור לגבי חשש זיהום וכמה זמן אסור להמנע.

מקורות:

ראה קצות השולחן סי' קלו בדי השולחן אות כ שלמד מדברי המשנה ברורה בסי' שכח שנתינת שמן על היד כדי שלא יווצר בו יובש מותרת כיון שאין כאן רפואה אלא מניעת חולי, ואף שיש שפקפקו בעיקר דין זה וגדריו, כאן שלא מדובר בחולי ממש אלא ביובש וכאב יש להקל. אלא שבמגן אברהם שם נראה שהחמיר בזה, ולדעתו כל פעולה שאינה מאכל בריאים אף שהיא עשויה לחזק את מזגו היא אסורה, והובא במשנה ברורה שם ס"ק קכ, אלא שכבר העירו רבים מהאחרונים שמדברי הבית יוסף נראה שחולק ומיקל, כמובא באור לציון ח"ב עמ' רנז, כך שבני ספרד יכולים לסמוך על דבריו ולהקל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. בשו"ת אבני ישפה ח"ז או"ח סימן ל' ענף ד' עמ' נ"ז היקל בזה: "הדמעות שיש לאדם בעינים מסייעות בידו לסגור ולפתוח תמיד את עיניו בלי שום כאב. אבל יש בני אדם שאין להם די דמעות, והם משתמשים בטיפות עינים מיוחדות כדי להרטיב את העינים, ויש לעיין אם מותר לעשות כן בשבת. וחשבתי שהם מסירות צער, ונחשבות כרפואה בשבת ואסור. אבל שוב אמר לי רופא שאם לא משתמשים בהם יכול הדבר לגרום לפציעה בעין בגלל השפשוף בין העפעף ובין העין. ולפי זה נראה לי שמותר להשתמש בטיפות אלה שהרי החושש בעיניו הוי סכנה וכמו שכתב המשנ"ב סימן שכ"ח סקכ"ב. ואף שעדיין אין דלקת, אבל גם מניעת דלקת דינה שוה לריפוי דלקת קיימת, וכמו שבארתי בשו"ת אבני ישפה ח"א סי' צ' ענף ג'. וכאן אני חוזר בי בגלל דעת הרופא ממה שהחמרתי בשו"ת אבני ישפה חלק ה' סי' ע' ענף א'".

  2. יישר כח על המידע, כפי שציינתי אינני יודע מה המציאות מבחינת הנושא של נזק וזיהום, וזה בהחלט שיקול משמעותי. הייתי מציע להתייעץ פרטני אני לא בטוח שאצל כל אדם בכל מקרה יש אותו חשש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל