פדיון כפרות עכשיו

תרומה לכתיבת ספר תורה מגוי

שאלה:

האם מותר לקחת מגוי ערבי נוצרי תרומה עבור כתיבת ספר תורה?

תשובה:

שלום וברכה

מותר לקבל תרומה לספר תורה מגוי. 

שבת שלום ומבורך.

מקורות:

ראה שו"ע יו"ד סי' רנד סעי' ב ובש"ך שם סעי' ד שמותר לקבל תרומה לבית הכנסת מגוי, ויש חילוק בין נדרים ונדבות שמקבלים מהם לסתם צדקה הבאה לכפרה. וראה מגן אברהם סי' קנד ס"ק יח שאין חילוק לענין זה בין תרומה לבית הכנסת לתרומה לספק תורה, אף שקדושתו רבה יותר. וראה באליה רבה שם, שאף שהשו"ע בסעי' יא שם אסר להדליק בנר שנתן גוי, זה דוקא כשנתן את הנר עצמו, אבל אם נתן כסף ובו קנו חפצי קדושה, לכל הדעות מותר. וכ"כ בפירוש החתם סופר בהגהותיו לשו"ע שם שמותר לקבל תרומת ספר תורה מגוי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל