מה עדיף לימוד תורה ביום או בלילה?

שאלה:

אמרו ליה לרבי זירא מחדדי שמעתתך, אמר להו דיממא נינהו, אמר רב נחמן אנן פועלי דיממא אנן. (עירובין סה. דף היומי).
ופירש המהרש"א דעיקר לימודו ביום שמחודד יותר דאור השמש מזהיר יותר ודעת אדם מיושבת, ומבואר דלימוד תורה ביום עדיף מלימוד תורה בלילה.
ולפי"ז יש לתמוה לכאורה על מה שכתב הרמב"ם (פ"ג מהל' ת"ת הי"ג) אע"פ שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרוצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה וכו'. ומשמע להדיא דהלילה מסוגל יותר לתורה. וזהו שלא כדברי הגמ'.
גם רבינו יונה (אבות פ"ג מ"ה) פירש המשנה שם כל הניעור בלילה ומפנה לבו לבטלה הרי"ז מתחייב בנפשו, וז"ל: 'שאותם שעות הם חשובות וראויות למחשבת התורה כי אין לו מלאכה לעשות ואיננו שומע קולות בני אדם, ובזמן כזה תוכל להיות לו מחשבה ברורה ונכונה', עכ"ל.
ומעתה יקשה מהא דאמרינן בעירובין דשמעתתא דיממא עדיפה.
וצריך לדעת כמו מי נפסק להלכה למעשה ?
ויש בזה הרבה נפק"מ, וכגון אם יש אפשרות לאדם ללמוד שעתיים ביום או שעה בלילה, מה עדיף ? אם נאמר שלימוד בלילה עדיף, כי רוב חכמתו של אדם בלילה ובאותם שעות מחשבתו ברורה וצלולה, עדיף שילמד שעה בלילה ולא שעתיים ביום ? [שכן ידוע שיש ביטל תורה 'באיכות', והכא שמצד הטבע יכול ללמוד טוב יותר בלילה, עדיף שילמד בלילה].
תודה רבה לכבוד הגאון שליט"א

תשובה:

שלום וברכה

נראה שרבינו יונה שהזכרת מגלה לנו את הסוד… דברי הרמב"ם אמורים במי שעוסק במשך היום במלאכה, שלא יבזבז את חייו אלא יקדיש את לילותיו ללימוד התורה, אבל אדם שכל עסקו בתורה, יישן מתי שישנים וילמד בשעיה שלומדים, וביום מן הסתם הוא עירני יותר ומסוגל יותר ללימוד כדברי הגמרא. וכמובן לא יבטל לילותיו, שהרי אמרו בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה… אלא יתמיד בלימודו, יישן שבע שעות ביממה, יתפלל היטב ויאכל ארוחותיו כדרך העולם, וכל שאר זמנו ישתדל לעסוק בלימודו..

מי יתן ןנזכה למלא את יעודנו בעולם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל