לתרומות לחץ כאן

יחוד עם אמא חורגת

שאלה:

לכבוד הרב, הורי התגרשו ואבי התחתן פעם שניה ובקרוב עובר דירה לבניין קומות לקומה הכי גבוהה, א. האם יש לי איסור יחוד עם אשתו?
ב. אם כן האם אני יכול לפתוח את הדלת של שפתוחה לחדר המדרגות ובזה נפטרת הבעיה או שבגלל שהוא בקומה העליונה ולא מצוי שיעלו עדין יש איסור?
ג. במקרה שפתיחת דלת מועילה כמה צריך לפתוח אותה מספיק קצת או את כולה? זה מועיל רק כשאני במקום שאפשר לראות אותי מחדר המדרגות?
תודה מראש וסליחה על ריבוי השאלות

תשובה:

שלום וברכה

ראשית יש לציין שכאשר אבא בבית אין כל חשש של יחוד, כל השאלה מתחילה כשהוא לא בבית, ובזה יש אכן בעיה, כיון שגם ההיתר של "בעלה בעיר", מועיל לדעת הרבה פוסקים רק באדם שאין לו קירבה רבה עם האשה, אבל כשליבו גס בה, כמו במקרה שלך שתהיו רגילים יחד, יש להחמיר. לכן מותר להיות באותו הבית רק אם הדלת פתוחה באופן שרואים אותך בחוץ. בפחות מכך זה לא מועיל כיון שאף אחד לא יכנס לבית שלא ברשות לחדרים הפנימים גם אם הדלת פתוחה. אמנם המיקל לסמוך כאשר כל רגע מישהו – אבא יכול לבוא הביתה, יש לו על מה לסמוך. 

מקורות:

בשו”ע אבהע”ז סי’ כב סעי’ ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר כיון שהם דרים יחד בבית, כמו במקרה שלך, יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ולגבי פתח פתוח, מבחינה הלכתית סבר האגרות משה ח”ד סי’ סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמיהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס”ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט”ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט”ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל