פיטורין במוסד פרטי

שאלה:

מלמד כמה שנים במוסד פרטי ללא שום חוזה, ביום האחרון של השנה, אחרי השיעור האחרון, פוטר ללא שום הודעה מוקדמת, ואין אפשרות להתארגן ללמד במוסד אחר בזמן קצר כזה. האם מגיע לשלם בעבור השנה הבאה, והאם מגיע פיצויים כנגד 6 השנים שלימד עד עכשיו?

תשובה:

שלום וברכה,

אין לפטר עובד אלא אם כן מודיעים לו שלושים יום לפני הפיטורין כדי שיוכל למצוא עבודה חלופית. בעובדי הוראה שלא מוצאים עבודה חלופית באמצע שנה אין לפטר אלא בסוף שנה וחודש לפני שנת הלימודים החדשה. ולכן אם פיטרו עובד הוראה ביום אחרון, אם אין שלושים יום לפני השנה החדשה, לא חלו הפיטורין ויש להמשיך ולשלם לו עבור שנה נוספת. אם יש מרווח של חודש ימים מהפיטורין עד לשנת הלימודים החדשה יש לשלם עד סוף הלימודים הנוכחית.

תשלומי פיצויים יש לשלם לעובד שפוטר, ואין חילוק אם היה עובד עם תלוש או עובד בשחור.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סימן שלה מבואר שעובד שנשכר למלאכה ידועה והושלמה באמצע היום, והפועל סיים עבודתו בחצי היום, חייב המעביד לשלם לו עד סוף היום. ומכאן יש ללמוד לעובד הוראה שהשכירות הוא לשנה כיון שקשה למצוא עבודה באמצע שנה. ולכן אם פוטר באמצע שנה חייב לשלם לו עד סוף השנה. 

כמו כן אם פוטר בזמן שלא יוכל למצוא עבודה חדשה דינו שווה למובא בשו"ע סימן שלג סעיף ב שאם ביטל את הפועל ומחמתו הפסיד עבודה במקום אחר חייב לשלם לו, גם אם לא היה תחילת מלאכה, וכל שכן במקרה זה שהפועל שלא יוכל לפטר בזמן שלא יוכל למצוא עבודה במקום אחר, כיון שאי הודעה נחשב שהפסיד הפועל מלאכה במקום אחר. [את ראיה הזו אפשר לדחות שמי אמר שהיה מוצא עבודה במקום אחר]. וראיה טובה יש להביא מדברי השו"ע שולחן ערוך סימן שיב סעיף ה: "המשכיר בית לחבירו סתם, אינו יכול להוציאו עד שיודיענו ל' יום מקודם כדי לבקש מקום ולא יהא מושלך בדרך, ולסוף השלשים יצא. בד"א, בימות החמה; אבל בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מהחג ועד הפסח". מבואר שלא ניתן לבטל שכירות וה"ה לפטר פועל כאשר ימנע אפשרות לשכירות בהמשך.

חובת פיטורין חלה על המעביד אחרי שפשט המנהג שמשלמים לעובד דמי פיטורין, ומאחר והמנהג נפוץ יש לשלם כפי המנהג, וכמובא במשנה ב"מ פ"ז מ"א השוכר את הפועלים… מקום שנהגו לזון יזון לספק במיני מתיקה יספק… הכל כמנהג המדינה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל