מתנות לאביונים – לחץ כאן

להכשיר תנור בשרי להיות חלבי

שאלה:

שאלה:

קניתי תנור, עם תא אחד, אני חושבת שזה נקרא טורבו.
זה תנור גדול כמו מיקרוגל (גודל 36*33*55).
אפיתי בזה חלבי, והכשרתי ואחר כך אפיתי בשרי.
אחר כך נודע לי שצריך לייעד אותו רק לבשרי או חלבי.
אני רוצה שזה יהיה חלבי. אז מותר לי בדיעבד להכשיר כרגיל בחום גבוה חצי שעה?

תשובה:

כן, מותר להכשיר חזרה לחלבי.

ובאמת אם יש רק תנור אחד ואין אפשרות להתקין תנור נוסף, אפשר ליחד את התנור למין אחד ולהשתמש עם התנור למין השני ע"י כיסוי המאכל של המין שני, או ע"י המתנת 24 שעות והדלקת התנור על חום גבוה לכחצי שעה קודם אפיית המין השני.

מקורות:

במג"א תק"ט ס"ק י"א כתב שמן הדין מותר להגעיל כלי מבשר לחלב (וכן להיפך מחלב לבשר) אלא שנוהגים שלא לעשות כך. וכ"כ המ"ב תנ"א ס"ק י"ט בשם המג"א. אולם בפמ"ג [או"ח סי' תנ"ב בא"א ס"ק י"ג ד"ה אשכחנא] התיר בשעת הדחק, שכתב "להגעיל מבשר לחלב (כתב) במג"א תק"ט אות י"א (דאין מגעילין, והוא רק) מנהגא, הא מדינא ושעת הדחק יראה דמותר לכתחילה". ועל כן במקרה שלכם, בדיעבד מותר להכשיר לחלבי. ובפרט שכאן מדובר על ליבון קל, שיש אומרים שגם למנהג המג"א מותר להגעיל ע"י ליבון קל [שער המלך הל' יו"ט פ"ד הלכה ח' וערוגת הבושם סי' ע"ג ס"ק א', שלא כדברי המחצית השקל על המג"א תק"ט ס"ק י"א ופמ"ג סימן תנ"א א"א ס"ק ל'].

בערוך השלחן או"ח תק"ט סעיף י' תמה על המנהג המובא במג"א ומשמע שדעתו להקל.

ומנהג בני ספרד להקל להגעיל מחלבי לבשרי (וכן להיפך) ולא לחשוש למנהג המובא במג"א, כמבואר במחזיק ברכה סימן תק"ט סק"ב וכף החיים תק"ט ס"ק מ"ה.

לענין להשתמש עם תנור אחד לבשרי וחלבי- עיין מנחת יצחק חלק ה' סימן כ' ויביע אומר חלק ה' יו"ד סימן ז'.

 

תשובה:


 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל