בירך המוציא לפני שבירך על הנטילה

שאלה:

שלום.
מה עלי לעשות אם נטלתי ידיים לפני לחם ובטעות בירכתי ״המוציא״ במקום ״על נטילת ידיים״? עליי לברך על נטילת ידיים ולא לחזור על הברכה על הלחם? או שכבר פיספסתי את הברכה על הנטילה ופשוט לאכול מהלחם?

תשובה:

שלום וברכה

1. הכרעת המשנה ברורה במקרה כזה, שכל עוד לא התחלת לאכול אפשר לברך גם על הנטילה.

2. דברי אמורים באופן שעדיין לא נגבת ידים, אם כבר נגבת בלאו הכי יש מחלוקת גדולה אם ניתן לברך, הרמ"א בסי' קנח מיקל לברך, אבל בחיי אדם כלל מ סעי' ד כתב שאין לברך כי ספק ברכות להחמיר, וראה בכף החיים שם ס"ק פה שבמקרה כזה יש לטמא את הידים וליטול שוב בברכה.

מקורות:

ביאור הלכה סימן קנח

* מברך אח"כ – עיין מ"ב מש"כ בשם הפוסקים דאחר ברכת המוציא שוב אין מברך וכתבו הטעם דעיקר הנטילה משום אכילה וכיון דכבר התחיל לאכול כבר אין שייך ברכת ענט"י [ובש"ע הגר"ז משמע שדעתו דאפילו לא אכל עדיין] ונראה שאם שכח ובירך המוציא קודם הניגוב שיוכל לברך גם אח"כ כיון שלא נגמר הנטילה לגמרי דהאוכל בלא ניגוב כאלו אוכל לחם טמא וכן מוכח לקמן בסימן קס"ז ס"ז ואף דשם מיירי כששמע ברכת המוציא מאחר הלא קי"ל דשומע כעונה:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל