עירוי מים לבקבוק עם קרח בשבת

שאלה:

שלום כבוד הרב, האם מותר לערות מים לתוך בקבוק שיש בו קרח בשבת על מנת שהמים יתקררו? אני ספרדי ואשמח למקורות, תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אין בכך כל בעיה, ואין גם בעיה שבאופן זה שותים ממה שנמס מהקרח, ואין בכך חשש נלד, כיון שזה מעורב מים ששפכת לתוכו. האיסור הוא רק לרסק את הקרח בידים.

מקורות:

בגמרא בשבת נא ב אמרו, אין מרסקין את השלג ואת הברד בשבת אבל נותן הוא לתוך כוס וקערה ואינו חושש. ובטעם דין זה נחלקו ראשונים: רש”י שם כתב שהטעם הוא משום איסור מוליד, הרשב”א והר”ן כתבו שהדבר אסור גזירה משום סחיטת פירות, ואילו בס’ התרומה סי’ רלה כתב שהטעם הוא משום איסור נולד שהוא סניף בדין מוקצה. הנפק”מ במחלוקת זו היא בנידון האמור, לשני הפירושים הראשונים האיסור הוא דוקא לרסק בידים, ואילו לדעת ס’ התרומה האיסור הוא בעצם כך שנוצר כאן דבר חדש, ואף אם נעשה הדבר מעצמו אסור להשתמש בו בשבת, אלא אם כן הוא מעורב במשקה אחר.

להלכה פסק השו”ע בסי’ שיח סעי’ טז ובסי’ שכ סעי’ ט כדעת המקילים, והרמ”א הביא שיש מחמירים ונהגו להחמיר ובמקום הצורך יש לסמוך על המקילים. אמנם המשנה ברורה שם ס”ק קז הביא מדברי הגר”ז שהיקל בזה גם לדעת ס’ התרומה, וסבר שלא החמיר אלא בהנחה כנגד האש ולא בדבר הנעשה מאליו ממש, וכ”כ להלכה בשבט הלוי ח”ז סי’ מ, וראה שמירת שבת כהלכתה פרק י סעי’ ג בשם הגרש”ז אויערבך שהמחמיר תבוא עליו הברכה, כיון שמדובר בהפסד מועט. אא”כ יש לו צורך במים אלו דוקא.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. שולחן ערוך כותב בסימן שכ סעיף ט שמותר לתת קרח לתוך כוס מים אבל הוא לא מדבר על מצב הפוך של לתת מים על קרח, מצד שני הוא כותב בהמשך בסימן שכ ״הר"מ מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגלים בשלג והרא"ש היה נזהר״ אז אם אפשר להסביר את החילוק ביניהם ואיך לומדים מהשולחן ערוך שמותר לתת מים על קרח בשבת לצורך קירור המים?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל