סעודה שלישית לאחר השקיעה

שאלה:

שלום הרב
האם מותר לאכול סעודה שלישית לאחר זמן שקיעה על בלוח?
אם בלוח כתוב שעה אחת אבל השמש עדין מאירה?
האם מותר לאכול דקה או שתי לאחר השקיעה?

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה ודאי יש לאכול לפחות כביצה לפני השקיעה, ואין להקל בדבר, ולא רק בגלל האיסור לאכול לפני הבדלה, אלא גם מצד עצם קיום מצוה זו שאמורים לקיימה בשבת דוקא… ראה קצות השלחן סי' צב סעי' ח.

ואם לא אכל עד השקיעה, נראה מדברי המשנה ברורה בתחילת סי' רצט שאינו רשאי לאכול בבין השמשות [הוא מתיר שם רק לפי מנהגם ללכת לפי זמן רבינו תם, ולאחר השקיעה של הגאונים, אבל לפי מנהגנו שבין השמשות הוא בשקיעה ראשונה יוצא מדבריו שם קצת להחמיר]. אבל המנהג בזה, שאם לא קיים עדיין מצוה זו מותר לאכול, ראה ט"ז שם ס"ק א, אליה רבה ונהר שלום שם, ובשער הציון שם. ולכן אם יתחיל סעודת פת יוכל להמשיך כהרגלו באכילה ושתייה, אבל בשאר דברים, יאכל רק את הנצרך לקיום המצוה. וכן הורה הגר"ע יוסף ראה ילקוט יוסף בתחילת סי' רצט.

יש אגב נושא נוסף שדיברו בו הפוסקים, שהרי ביום חול אסור להתחיל לאכול בתוך חצי שעה לזמן ערבית, האם בשבת צריך להקפיד על כך, ראה כאן שהרחבנו בענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל