תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

חיוב משכיר במזוזה במסדרון שמוביל לכמה יחידות

שאלה:

אדם שמשכיר כמה יח"ד שיש להם מסדרון משותף שבתחילת המסדרון יש לקבוע מזוזה.
בעקרון מזוזה היא חובת הדר ולכן לכאור' החובה על השוכרים. אך דא עקא שכל שנהחצי שנה השוכרים מתחלפים ומטבע הדברים כמעט לא ניתן שיתאמו בינהם לקנות או להשאיל וכד', ומתי שאחד נכנס השני עומד לצאת.
האם בכה"ג החובה על המשכיר.
והאם במידה והמשכיר שם מזוזה שכנראה כשרה אך לא ידוע לו רמת הכשרות שלה וכד' וגם לא בדק אותה ולא יודע מי היה הסופר [מזוזה שנשארה ממישהו שהיה בעבר]
האם הוא עשה את שלו? האם עליו ליידע אותם [פתח לצרות…יתחילו לשגע אותו שיחליף ושיבדוק וכד'] או שזה אחריות שלהם והם צריכים לברר מה רמת הכשרות וכד'
צד נוסף: כיון שהמסדרון סופו של דבר גם משמש אותו להכנס ליחידות כשיש בעיות וכד', וכאשר היחידות ריקות משמש אותו להראות את הדירות לאנשים וכד', א"כ זה חובה גמורה שלו לכל דבר.

תשובה:

ככלל חובת המזוזה היא על השוכר כיון שהיא חובת הדר, אמנם המשכיר אינו פטור לגמרי, ולכן אם הוא חושש שהשוכר לא ישים מזוזה חובה עליו לקבוע שם כזו. ולכן לפי דעתי, ככל שמדובר בפתח ראשי של יחידות רבות וכל שוכר בא לזמן קצר ומתרעם אם מתחייב במזוזה, נראה שהמנהג היותר נכון ומקובל שהמשכיר שם שם מזוזה, כיון שבסך הכל יש לו שייכות לחיוב זה. ונראה שגם מבחינת חושן משפט מנהג העולם שמזוזה זו על המשכיר.

מזוזה אינה דבר כל כך יקר, ניתן למצוא מזוזה הכשרה לכתחילה לגמרי גם ב200 ש"ח בלבד, לכן אינני רואה טעם להשאיר מזוזה מפוקפקת, זו השקעה חד פעמית שראוי שהמשכיר ישקיע.

בהצלחה 

מקורות:

בשו"ת שאילת דוד יו"ד סי' ח כתב שחיוב המזוה הוא בין על השוכר בין על המשכיר, כיון שהשוכר גר בה מכוחו, ולא גרע דין בית זה מבית האוצר שחייב במזוזה. וכ"כ בשו"ת שואל ומשיב רביעאה סי' קכא, וע"ע שו"ת דברי יציב ליקוטים והשמטות סי' קג. אמנם בשו"ת אבני ישפה ח"א סי' רט נקט בפשיטות שאין חיוב על המשכיר, ואפילו השכיר דירה מרוהטת, וכן נראה באהלי ישורון פ"ט בשם הגר"מ פיינשטין, וראה קובץ מוריה קכח שנה כג עמ' קסד שכן דעת הגרי"ש אלישיב.

בס' פתחי שערים עמ' שסג כתב, שהמשכיר דירתו לאדם שאינו שומר מצוות וחושש שלא יקבע שם מזוזה, חייב לקבוע בבית מזוזות, משום לפני עיור לא תתן מכשול.

כמו כן יש לציין, שבשעה שהדירה ריקה מאדם יש חיוב מזוזה על המשכיר, אף שאינו דר שם ממש, בודאי בדירה המרוהטת אבל גם בריקה, ראה דעת קדושים סי' רצא סק"א, שעצם הרצון להשכיר נחשב שימוש.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל