אשה ששכחה יעלה ויבוא בברכת המזון ביום טוב

שאלה:

ידוע תשובתו הראשונה של רע"א כי נשים ששכחו יעלה ויבוא בבהמ"ז ביו"ט לא חוזרות מצד שהם פטורות מעונג יו"ט ובשבת חוזורת אם שכחו רצה כי חייבות בקידוש ומכח זה גם בקידוש במקום סעודה. לכאורה זה הרי גם ביו"ט אותה הלכה אז למאי נפק"מ? וגם האם דעתו התקבלה הלכה למעשה?

תשובה:

לא מצאתי ברעק"א שטעמו כמו שכתבת, טעמו משום שביום טוב מותר לאשה להתענות ועכ"פ אינה חייבת לאכול פת, ואילו בשבת מצד חיוב כבוד ועונג היא חייבת לאכול פת דוקא.

הפתחי תשובה בסי' קפח ס"ק ו חולק עליו וסובר שגם נשים חייבות בסעודת יום טוב כמו אנשים, והמנהג בזה לדינא כדעת רעק"א.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. ראוי להעיר שלמאן דחושש כדעת התוס' לסב"ל ממילא נפק"מ רק לפסח שיצטרכו לחזור וכדעת הרעק"א דבסוכות אינם חוזרות (עיי"ש טעמו) וכמדומה שכן מנהג האשכנזים..(אם לא חוזרות גם בסוכות דיש העושות כדעת התוס' ומור"ם)ומנהגנו כדעת מרן והרמבם דבכל יו"ט חוזר (כמבואר בשות שמש ומגן) ובמקום מנהג לא חיישינן לסב"ל
    ומה שכתבו בכהפ ובשות רבי עזריאל הילדסהיימר שאינם חוזרות כלל משום שאינם חייבות בברכת המזון מהתורה הוה ליה כדעה יחידאה (ועוד דבשות רבי עזריאל הילדסהיימר רק מסתפק בדבר) ולא חיישינן לסבל נגדה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל