פדיון כפרות עכשיו

תפלת מוסף קודם שלוש שעות

שאלה:

שלום וברכה !
יחיד המתפלל האם תפילת מוסף צריך להמתין עד ארבע שעות או לחצות היום ?!
בבקשה מקורות
תזכו למצוות
ומועדים לשמחה אמן

תשובה:

יש להמתין עד שלוש שעות.

מקורות:

ראה לבוש סי' תכג סעי' ג. וכך כתב שם: ואומר חצי קדיש על הקריאה ומחזיר ספר תורה למקומו, ואומר אשרי ובא לציון וסדר קדושה, ואין אומרים למנצח יענך ה' ביום צרה, דלאו יום צרה הוא אלא יום שמחה, ועומדים להתפלל תפלת מוסף אבות וגבורות וקדושת השם ראשי חדשים, וחותם ברוך אתה ה' מקדש ישראל וראשי חדשים, ואין זה חותם בשתים דהכי פירושו מקדש ישראל וישראל מקדשין ראשי חדשים, וכן פירוש מקדש ישראל והזמנים דכל המועדים, וכן בברכת המזון על הארץ ועל המזון, פירוש על הארץ שמוציאה המזון. ואומר שלש אחרונות, ומחזיר שליח ציבור התפלה, ואין אומרים נעריצך אלא נקדש, כיון שאינו יום טוב גמור. ונ"ל טעמא לפי שדרך להתפלל בראש חדש תפלת מוסף בבוקר קודם ג' שעות על היום, ואין לומר עדיין כבודו מלא עולם, כי בשלשה ראשונות הוא יושב ומתבודד ועוסק בתורה, ובשנייה הוא יושב ודן את כל העולם כדאיתא פ"ק דע"ז [ג ע"ב], ושייך לומר כבודו מלא עולם זהו דוקא בשבתות וימים טובים שמתפללים המוספים אחר ג' שעות על היום אומרים אותו, אבל בראש חודש שמתפללין מוסף בבוקר קודם ג' שעות אין שייך לומר אותו.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. האם זה כל השנה? הבנתי שמדובר בר"ה בו יש ענין שבזמן מוסף דנים את האדם וג' שעות ראשונות הדין בתוקף ולכן יש להמנע מלעורר הדינים ביחידות. אך מה זה קשור לכל השנה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל