אכילת עראי מפרי בחצר בלי מעשרות

שאלה:

האם מותר לאכול מתפוז תחת העץ בגינה הביתית
וכן האם אני חייב לעשר מעשר עני אם אני קוטף עכשיו

תשובה:

שלום רב

לקחת הביתה בכל מקרה אי אפשר בלי מעשר, כי ראיית פני בית קובעת למעשרות. הנושא הוא האם מותר לאכול בחוץ ליד העץ באכילת עראי פרי אחד, ובזה, בחצר המשתמרת כגון בגינתך הפרטית הסמוכה לבית, אם אוכלים בחצר והפירות לא נכנסים לבית, בפרי קטן שרגילות לאוכלו כאחד, כגון שסק, מותר לאכול במקום בלא מעשר, אולם אם קטפו שנים, הרי זה מצטרף וחייב במעשר. ואם הפרי הוא גדול שהדרך לחלקו לחלקים קודם האכילה, כמו אבטיח, באם חתך מהפרי בעודו על העץ חתיכה, אין חיוב מעשר, ובאם קטף את כל הפרי, התחייב במעשרות כדין. ויש שהחמירו בזה גם בתפוח עץ שאמנם נאכל כולו באכילה אחת, אבל בכמה נגיסות שונות. ויש שהחמירו בזה בפירות הדר שיש בהם פלחים שונים, לומר שכל פלח נידון כפרי לעצמו, כך שלא מצוי כל כך להקל בשופי בדין זה, ובמקרה שלך שמדובר בתפוז ודאי יש להחמיר.

מקורות:

ראה חזון איש דמאי סי' ז ס"ק כד, ובשערי צדק פרק ג סעי' יז, וראה מה שהובא בזה בס' משפטי ארץ פרק ז בארוכה.

אמנם הדין הוא כי כל עוד הפירות לא ראו את פני הבית, אינם חייבים במעשר. אבל מאחר שהפירות גדלים בחצר (בפרט שהיא פרטית), זה נחשב לחצר הקובעת למעשר, וכפי שכתב הרמב”ם (פ”ד מהלכות מעשר הלכה ח’): “אי זו היא חצר הקובעת כל שכלים נשמרים בתוכה או שאין אדם בוש מלאכול בתוכה או שאם יכנס אדם לה אומרים לו מה אתה תבקש”.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל