תרומות – לחץ כאן

קביעת מחיר על לחם וחלב

שאלה:

שלום וברכה. בעיר יש מאפיה אחת שאופה לחם כשר. איזה מחיר מותר לקבוע ע"פ הלכה ללחם הזה (ברור שהוא עולה יותר יקר מלחם שאינו כשר, לפחות בגלל עבודה של המשגיח מוצרים וכו'). ואח"כ חנות הכשרה קונה את הלחם הזה ממאפיה וקובעת מחיר שלה. וגם בזה רציתי לשאול עד איזה גבול מותר להרים מחיר?
ואותה שאלה לגבי חלב ישראל בחו"ל.
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה,

מותר למכור עד המחירים של לחם כשר שנמכרים באותם אזורים.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רלא סעיף כ:

חייבים בית דין להעמיד ממונים על השערים שלא ירויח כל אחד מה שירצה, שאין לו לאדם להרויח בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות שמנים וסלתות, אלא השתות. בד"א, במוכר סחורתו ביחד בלא טורח, אבל חנוני המוכר סחורתו מעט מעט, שמין לו טרחו וכל יציאותיו, ומותר עליהם ירויח שתות, בד"א, כשלא הוקר השער. אבל אם הוקר השער, ימכור כפי היוקר. והני מילי היכא דאיכא בית דין דפרשו לכולהו מוכרים לזבוני הכי, אבל אי כל חד זבין בכל מה דיכול, לא מיחייב האי לחודיה לזבוני בזול. 

מבואר בשולחן ערוך שבדברים שיש בהם משום אוכל נפש אסור להרוויח יותר משישית. ואם יש הוצאות נוספות מותר לכלול את ההוצאות בתוך המחיר. ואם כולם מרווחים יותר משתות לא אומרים לו שרק הוא ינהג כדין ויפסיד, אלא יכול למכור לפי המחיר שנמכר באותו מקום.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל