דין שכח להגיד על הניסים בברמ"ז

שאלה:

מה המקור לפיו פסק השו"ע (תרפב סעיף א) טעה ולא אמר על הניסים בברמ"ז אינו חוזר?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי המקור אני מעתיק לך מדברי הבית יוסף שם:

בית יוסף אורח חיים סימן תרפב

ומ"ש רבינו ואם לא אמרו אין מחזירין אותו. כך למדו הרי"ף (יא.) והרא"ש (סי' טו) והתוספות (כד. ד"ה דתני') בפרק במה מדליקין מהברייתא השנויה שם וכתבו דהכי איתא בהדיא בתוספתא (ברכות פ"ג הי"ד) כל יום שאין בו קרבן מוסף כגון חנוכה ופורים בערבית שחרית ומנחה מתפלל י"ח ואומר מעין המאורע ואם לא אמר אין מחזירין אותו וטעמא משום דלאו דאורייתא נינהו וכן נהגו ודלא כדברי אבי העזרי (ראבי"ה ברכות סי' קלא) שכתב המרדכי (סי' רעט) דהשתא כיון דנהגו כולי עלמא להזכיר וגם בירך על מנת להזכיר שוייה עליו כחובה וחוזר:

ואגב, זה גם בתפילה, לא רק בברכת המזון שזה פשיטא, לא שונה מיעלה ויבוא בראש חודש…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל