לתרומות לחץ כאן

בזיון בית כנסת או מוקצה בשבת

שאלה:

נשאלתי מאדם שבמהלך השבת פתח את הגמ' ונפל לו בבית המדרש מהגמ' פנקס גדול של דפים רקים שעדיין לא כתב עליהם ד"ת שנחשבים למוקצה.
נשאלת השאלה, האם מותר להרים את הדפדפת הזו מהרצפת בית הכנסת, הרי מצד אחד יש איסור מוקצה, ומצד שני יש כאן בזיון בית כנסת שמונח על הרצפה ?
הנה קי"ל דנוי סוכה שנפל ביו"ט ושבת אסור לטלטלם דמוקצים הם (שו"ע סימן תרל"ח סעיף ב). ויש לחקור קישוט שכתוב בזה שם השם ונפל בשבת האם אסור להרימו דהויא מוקצה, או דלימא מותר להרימו כדי שלא יהא מונח בבזיון ?
המנחת שבת (סימן פח) כתב דמזוזה שנפלה בשבת מותר להרים משום בזיון כתבי הקודש, א"כ ה"ה הכא. ויש לחלק: בין מזוזה דקדושתה חמורה טפי מקישוט שכתוב שם השם.
ובספר מעדני אשר (סוכות עמוד קכא) הביא ששאל את הגאון רבי שמאי קהת גראס שליט"א, ופסק שמותר משום בזיון כתבי הקודש. וכ"כ הגאון רבי אברהם שטגליץ שליט"א מו"צ צאנז ביתר.
ולפי"ז היה מקום לומר דה"ה בעניינו שמותר להרים, אבל יש לחלק שכאן אין הבזיון 'מקדושת החפץ' אלא 'מקדושת המקום', ויש פתרון להזיזו ברגל לצד כדי שלא יראו העוברים ושבים, וכך לא היה בזיון בית הכנסת.
אשמח לקבל חוות דעתו של הרב שליט"א
תודה רבה

תשובה:

ודאי אין לדמות בין הנדונים, גם קדושת בית הכנסת אינה כקדושת השם ממש, וגם הבזיון אינו כל כך… ואין כל ספק שאסור להרים מוקצה מהריצפה באופן זה.

ברכה והצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל