לתרומות לחץ כאן

כיצד מתקנים השבת גזל בשימוש לא כדין במכונה של הימורים

שאלה:

שלום
אני נער בן 14 שיש לו שאלה על גזל

יש "טריק" כזה שלוקחים מטבע של 5 שקלים לוקחים חוט צמר ומדביקים עם סופר גלו

הולכים למכונות מזל ואתה בעצם משתמש באותו מטבע שוב ושוב עד שאתה זוכה
כמובן שאחרי שזכיתי הייתי שם 5 שקל ואז הייתי נפסל בכוונה

1 העם יש בעיה בזה
2 עם יש בעיה מה התיקון

תשובה:

שלום וברכה,

ברור ששימוש במכונה שלא כהוראות נחשב לגזל. ולכן אם מכניס מטבע עם חוט הרי זה גזל – הן בשימוש במכונה והן בזכייה שזכית שלא כשורה.

כדי לתקן את הגזלה יש לשלם עבור כל השימושים שנעשו במכונה. על כל פעם שהכניס מטבע עם חוט ושיחק במכונה חייב לשלם חמשה שקלים.

בהצלחה.

מקורות:

כמה צריך לשלם כדי להשיב את הגזל

שימוש שלא כהוראות נחשב לגזל. האיסור גזל חל על עצם השימוש במכונה – שמשתמש ללא תשלום. והן הזכייה שזכה בחפץ שכשהשתמש שלא כדין. כדי לתקן את הגזל חייב להשיב את המוצר שזכה בו. אולם יש ויש לדון האם צריך לשלם גם עבור כל הפעולות במוכנה, דהיינו לשלם עבור כל הניסיונות שניסה להשתמש במכונה, ועבור כל ניסיון חמשה שקלים. או שעליו להחזיר את הזכייה שהגיע לידך שלא כשורה. למשל: אם עשה עשרים ניסיונות במכונה ובפעם האחרונה זכה במוצר בשווי 20 ש"ח. האם עליו להשיב את המוצר – ערך של 20 ש"ח. או לשלם 100 ש"ח כיון שעשה עשרים ניסיונות במכונה וכל ניסיון שוויו 5 ש"ח.

חילוק בין גוזל קרקע והשתמש בקרקע לגוזל מטלטלים

הגוזל קרקע והשתמש בה, כיון שקרקע אינה נגזלת וקרקע ברשות בעליה עומדת, חייב הגזלן לשלם את השווי של השימוש בקרקע. וכפי שנפסק בשו"ע חו"מ סימן שעא סעיף ב שאם גזל קרקע צריך לשלם כפי ההנאה שנהנה. ולכן אם נכנס בכוח לדור בבית שעומד להשכרה חייב לשלם תשלומי שכירות. אולם בגוזל מטלטלים חייב הגזלן לשלם כפי הגזלה. וכמובא בשו"ע סימן שסג סעיף ה אם גזל ספינה והספינה מיועדת להשכרה, אם כוונתו של הגנב לגזול ולא לשכור את הספינה, אין עליו חיוב לשלם תשלומי שכירות.

נמצא, שאם השתמש שלא ברשות שימוש שמקובל לשלם עליו שכר, אם הגזלה התבצעה בקרקע, עליו לשלם את השכר שמקובל לשלם. ואם הגזלה התבצעה במטלטלים אינו משלם עבור השימוש אלא משלם את הפחת שנעשה מהשימוש. ויש לדון במכונה שקבועה ועומדת בפינה מסוימת, האם נחשב לקרקע או למטלטלים. ולפ"ז נדון האם שימוש של גזל במכונה דינו כשימוש גזל של קרקע או של מטלטלים.

מכונה שקבועה ומוצבת בפינה דינה כקרקע או במטלטלים

בשו"ע סימן צה הביא הרמ"א דעות חלוקות בדבר שהיה תלוש וחברו אותו לקרקע האם דינו כקרקע או במטלטלים. והרמ"א בסימן שא פסק שבית נחשב לקרקע, והש"ך (סימן צה) ביאר שבית ודאי דינו כקרקע, אבל שאר דברים שחוברו לקרקע נחלקו בו הפוסקים. וראה בקצות שהביא את דברי המג"א שסובר שגם בית דינו כמטלטלים. והקצות בסימן שלט חשש לדעות שבית נחשב למטלטלים – ולכן קיים איסור בל תלין בשכירות בתים. נמצא שמכונה שהוקבעה לקירות ולקרקע תלוי במחלוקת הפוסקים. ויתר על כן שגם אם לא הוקבע לקירות ולבית כיון שהמכונה הוא דבר כבד ומונח בקביעות הרי דינו כמחובר לקרקע, וכפי שמצאנו שגמרא ב"ב באיצטרבולי שמונח בקביעות לקרקע שדנה הגמרא האם דינו כקרקע.

ונמצא לדינא: לדעות שתלוש ולבסוף חברו דינו כקרקע, חייב הגזלן לשלם עבור כל הניסיונות שניסה להשתמש, ולכן אם ניסה עשרים פעם להשתמש, חייב לשלם חמש ש"ח עבור כל ניסיון. ואין הבדל אם זכה במוצר או שלא זכה, כיון שעל עצם השימוש – ההימור מקובל לשלם שכר. ודינו כגוזל קרקע שחייב לשלם דמי שכירות. ונראה שגם לדעות שמכונה שהוקבעה לקרקע דינה כמטלטלים יש להשיב את כל השימושים שהשתמש ללא רשות, ואינו דומה לגזל ספינה, ששם מדובר שעשה קניינים בספינה, ואחרי שעשה קנייני גזלה עליו להשיב כשעת הגזלה, אבל שימוש במכונה בגזל אין בכך קנייני גזלה, וגם שמשתמש בצורה לא ישרה המכונה לא נקנית לו בקנייני גזלה, ולכן עליו לשלם עבור כל שימוש ששיחק במכונה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל