איסטניס ביום כיפור

שאלה:

שלום הרב
השער שלי מאוד מאוד שומני, כבר עכשיו אני מצטער איך אני אעשה ביום כיפור, ובכל יום כיפור אני מצטער מזה, אני לא יודע אם יש לי גדר של איסטניס, או יותר מזה שאני מצטער כשאני קם ואיני יכול לרחוץ שערות הראש בגלל השומנית שנוצרת. ראיתי בשו"ע [תריג,ד] שכתב "מי שהוא אסטניס ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים, מותר"
איך אני יכול לסמוך ע"ז למעשה?, האם היתר זה נהוג גם כלפי שערות הראש?, האם אני יכול להתרחץ עם סבון נוזלי?
אם אתם מעדיפים לא לענות לשאלתי בפרסום שלא יפרצו גדר, אנא יענו במייל שלי באישי
תודה!

תשובה:

שלום וברכה

אין ספק שהדבר אסור ביום כיפור, איסטניס של כאשר הקושי הוא לא רק במראה, אלא מדובר ממש בתחושה של חולי, וביום כיפור [בשונה מתשעת הימים וכדומה] שהאיסור הוא מהתורה, יש להחמיר בזה מאוד. תחפוף טוב לפני כניסת החג, והמצב לא יהיה כה גרוע עד הבוקר.

שנה טובה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. תודה על התשובה
  סליחה, אבל מי כותב שלשון השו"ע "ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים" היינו תחושה של חולי?
  אני חופף טוב ולא מספיק לכן אני שואל

 2. חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף טז עמוד ב
  ובמקום אסטניס לא גזרו רבנן, כתב רבינו האי גאון ז"ל ולא כל מאן דאמר אסטניס אני שומעין לו אבל ודאי אי מגליא מילתא דההוא איניש מעיקרא דאית ביה הא מילתא שאם אינו רוחץ בא לידי סכנה רוחץ בלילה דדמיא לשעת הדחק ולרפואה משום דאיסטניס ודאי בא בחולי גדול ממדה זו ולאו כל מי שנוהג בנקיות בשרו איסטניס אלא מי שבא לידי סכנה אם אינו רוחץ, עד כאן לשון הגאון ז"ל, ולאו סכנה ממש קאמר שאלו כן אפי' הויא אנינות לילה דאורייתא רוחץ אלא סכנת חולי קאמר ומחמת רפואה ולאפוקי רחיצה דנקיות ותענוג בלבד והכין איתא בירושלמי דפרקין בהדיא דגרסינן התם הדא דתימא ברחיצה של תענוג אבל ברחיצה שאינה של תענוג מותר כהדא דשמואל בר אבא עלו בו חטטין אתו שאלון לרבי יוסא מהו דיסחי אמר לון דלא יסחי מאית הוא אין כיני אפילו בתשעה באב אין כיני אפילו ביום הכיפורים.

 3. תודה
  אבל עדיין לא נחה דעתי:

  למה אי אפשר להקל ע"פ מה שכתב המשנה ברורה( תריג, ב) דאם הזיעה הרבה ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה מותר, ועיי"ש דמסיק להתיר באיסטניס

 4. הוא מדבר על זיעה מרובה ממש שהיא כליכלוך על הגוף, השומניות בשיער היא יותר הרגשה שלך ביחס לסביבה, והאמת שמסתבר שרק לך זה מפריע….

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל