לא מוצאת את בעל העסק שאני חייבת לו כסף

שאלה:

לפני כשנה הזמנו אוכל הבית והיית בטוחה ששילמתי באשראי, בסוף אשראי לא חויב , ניסתי להשיג את העסק טלפוני סמוך לגילוי טעות (כחודשיים אחרי רכישה ) אך לא השגתי . רק לאחרונה הלכתי לשם, העסק נסגר הבעלים של העסק החדש לא יודע איך מאתרים את הישנים . חוב 250 שח מה עליי לעשות?

תשובה:

שלום וברכה,

עליך לרשום את החוב, והיה כאשר תמצא את בעלי החנות תצטרך לשלם לו. אין עליך חיוב לרדוף ולחפש את בעל החנות, מאחר והוא עבר מקום וגם שאתה לא גזלת אלא טעות בחיוב הכרטיס.

בהצלחה.

מקורות:

חיוב השבה בגזלן שהנגזל עבר למדינה אחרת

בשו"ע סי' שסז סעיף א "הגוזל את חבירו… והודה אינו חייב לרדוף אחר הבעלים להחזיר להם, אלא יהא בידו עד שיבואו". וכתב הסמ"ע שם סק"ב שהטעם הוא משום תקנת השבים, ובש"ך סק"ב חולק שסובר שאינה תקנה אלא מעיקר הדין אינו מחויב לטרוח אחריו, וכן מבואר בחידושי הרשב"א ב"ק דף קג ע"א וז"ל: "ודוקא גזלו ונשבע לו הא לאו הכי לא… ומינה למי שלוה מעות מחבירו ונשבע לו שיפרענו לזמן פלוני שאינו צריך להוליכו אחריו למדי שלא נשבע לו אלא שיפרענו במקום שלוה ממנו הא אם הלך לו המלוה למקום אחר אין צריך לחזר אחריו". ובהלואה הרי לא שייך תקנת השבים ואף על פי כן כתב הרשב"א שאינו חייב להוליכו למדי, הרי שסובר כהש"ך שדין זה הוא מעיקר הדין. ובספר מנחת חינוך מצוה קל אות ו הקשה שהגזלן הרי מחויב במצוות עשה של השבת גזילה, וחייבים לבזבז עד חומש מממונו לקיים מצוות עשה, ואפשר שאף מחויב לבזבז כל ממונו, מכיון שאם לא יקיים את העשה יש בידו לאו דגזילה, ואם כן למה אינו מחויב לילך למדי כדי להשיב את הגזילה. ובשלמא לדעת הסמ"ע אפשר לומר שמפני תקנת השבים פטרוהו חכמים אבל לדעת הש"ך שפטור מן הדין, קשה. ובספר דברי יחזקאל סי' יג אות ג תירץ שכל שהאיסור הוא מצד הפסד ממון חבירו אינו מחויב לבזבז ממונו כדי להשלים ממון חבירו, דמאי חזית, וזהו בכלל מה שגילה הפסוק לענין השבת אבידה ששלו קודם ואינו מחויב לבזבז חומש ממונו.

 

מחלוקת הפוסקים כשהגזלן עבר למדינה אחרת

בסי' שפו ס"א כתב הרמ"א שהדוחף מטבע של חבירו לים פטור כדין 'גרמא' שההוצאות שיש להוציא את המטבע מהים אינם נחשבים להיזק בידים, וכתב הש"ך בסק"ח דוקא דוחף אבל הגביה על מנת לגוזלה וזרקה לים חייב להשיב למקום שגזלו. ודקדק בערוך השולחן סי' שסז ס"א מדברי הש"ך דדוקא אם הנגזל הלך למקום אחר אין הגזלן מחויב לטרוח אחריו, אבל אם הגנב הלך למקום אחר עם הגניבה חייב להחזירו למקום שהוליכו. ולכן הגזלן שזרק את המטבע לים חייב להוציאו מן הים, כיון שהוא הרחיק את המטבע.

וכל זה בגזלן, כ"ש במקרה הנ"ל שלא היה גזלה אלא אי תשלום בשוגג, ולכן אין חובה לרדוף אחרי בעל העסק, אלא כשימצאהו יצטרך להשיב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל