חיתוך חוטי הציצית

שאלה:

האם מותר שחוטי הציצית יהיו מחוברים ע"י קשירה בכנף הבגד, כלומר לא חוט אחד ארוך שמתחלק לשניים, ומה המקור לכך

שאלה נוספת, האם האיסור לחתוך את חוטי הציצית הוא רק ע"י ברזל, האם מותר לחתוך בסכין פלסטיק וכדו'

תשובה:

שלום רב,

אסור לחבר הציצית ע"י קשר כי צריך 'פתיל'.

יש לחתוך את חוטי הציצית ע"י השיניים, כי באחרונים כתוב שיש ענין לחתוך חוטי הציצית דווקא בשיניו. אם משום מה אתה לא יכול לחתוך את החוטים עם השיניים, יש להשתמש עם סכין פלסטיק וכדומה ולא עם ברזל.

מקורות:

לחבר ע"י קשר- מנחות מב. שו"ע או"ח סימן יא סעיף יב ומ"ב שם ס"ק נט.

לענין חיתוך בסכין פלסטיק- במג"א סימן י"א ס"ק יח הביא בשם השל"ה (חולין פרק נר מצוה אות כ) והמטה משה (סימן יג) שלא יחתוך החוטים בסכין אלא ינשכם בשיניו, והביאו במ"ב סימן י"א ס"ק ס"א. הטעם מבואר בשל"ה ובמטה משה (מקור השל"ה היא אכן המטה משה) "ואל יחתוך ראשי החוטין בסכין, שנאמר (דברים כז, ה) לא תניף עליו ברזל. ויפסוק אותם בשינים שהם ל"ב, ויעסקו בחוטין שהן ל"ב". והיינו שיש ב' ענינים כאן  א) לא לחתוך עם ברזל  ב) ששיניו יעסקו בחוטי הציצית. ובמחצית השקל אכן הביא כך כשתי דינים שונים.  ולכן עדיף לחתוך דווקא בשינים ולא בסכין פלסטיק, אבל אם אינו יכול לחתוך בשיניו לכל הפחות יחתוך בסכין פלסטיק ולא בברזל.

אגב, הגאון רבי בנימין זילבר בספרו בית ברוך על החיי אדם (כלל יא ס"ק קכא) כתב שהשל"ה מדבר דווקא כשבא להטיל הציצית בבגד ולא לאחר שהם כבר תלויים בבגד, וכתב שזה לא כדעת הכף החיים (סימן י"א ס"ק י"ז) שכתב שיש להקפיד בזה אפילו אם רוצה לקצר את אורך החוטים שכבר תלויים בבגד. ונראה שהמנהג בזה כדעת הכף החיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל