קריאת ספר קריאה בראש השנה / שבת

שאלה:

שלום רב!
הבנתי שיש עניין לומר תהילים בראש השנה, להתפלל ולבקש, ולהיות בשמחה כמובן..
רציתי לדעת האם בנוסף לכך ברגע של מנוחה לדוגמא, מותר לקרוא ספר של סופרת חרדית בחג שעל הדרך מחזק ומקרב, שאינו קשור לראש השנה? מה לגבי שבתות רגילות בשאר השנה?

תודה ושנה טובה!

תשובה:

אפשר לקרוא.

מקורות:

כתב השולחן ערוך (סי' שז סעיף טז -יז) "מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק, כגון ספר עמנואל, וכן ספרי מלחמות, אסור לקרות בהם בשבת, ואף בספרי מדע וחכמה דעת השו"ע שיש להחמיר לא לקרוא והמנהג להקל, אם כי ירא שמים יחמיר על עצמו והגם שהרמ"א היקל אף במליצות ומשלים באופן שכתובים בלשון הקודש יש להקל משום שאפשר ללמוד מהם הלכות, אך בזמנינו שכתובים ב"עברית תקנית" שרבים ממילותיה אינם לשון הקודש, ובפרט שהלשון המדוברת בינינו הינה עברית, וא"כ אי אפשר ללמוד מספרים אלו שום הלכה מחודשת, אין להקל אף לרמ"א, ובפרט שרוב האחרונים חלקו על כך עי' משנ"ב שם ס"ק סד.

אמנם באופן שאין בזה רק סיפורים וכד', שאין בהם תוכן מוסרי, וקשה ללמוד כגון לפני שינה וכד', ועושה כן לעונג שבת, המיקל יש לו על מי לסמוך עי' משנ"ב שם בשם השבות יעקב לגבי קריאת ספרי מלחמות ועיתונים, אך וודאי יש להזהר שלא להימשך בכך הרבה משום שהשבת ניתנה ללימוד ולא לבטלה [עי' תנא דבי אליהו פרק א) "אמר להם הקב"ה לישראל לא כתבתי לכם בתורתי לא ימוש ספר התורה הזה מפיך (יהושע א) אע"פ שאתם עושים מלאכה כל ששה ימים שבת יעשה כולו תורה. מכאן אמרו ישכים אדם וישנה בשבת וילך לבית הכנסת ולבית המדרש. ויקרא בתורה וישנה בנביאים ואח"כ ילך לביתו ויאכל וישתה לקיים מה שנאמר לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך (קהלת ט) לפי שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד לפי שנאמר ואת.כל אלה ידי עשתה וגו' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי (ישעיה סו)], אולם נראה שילדים מותר לתת להם לקרוא גם בספרים כאלו, כיון שזה עיקר עונג שבת שלהם ואם כל הזמן יגידו להם ללמוד עלולים להמאיס עליהם את הלימוד, ולכן יש ללמוד עמם ואפשר לאפשר להם לקרוא את ספריהם, ובלבד שלא יהיו ספרים שיש בהם לשון הרע או רכילות או ח"ו דברים לא צנועים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל