תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

כדי לגול את כולה במזוזה

שאלה:

שלום וברכה,
כיום אני רואה שמשאירים רק 9 מ"מ חלק לפני התחלת הכתב במזוזה של 12 ס"מ גובה. שאלתי היא מאיפה הוציאו את המידה הזו? אם צריך מספיק כדי לגול את כולה, וכי אפשר לדחוק כ"כ עד שהקוטר של המזוזה אחר גלילתה תהיה רק 3 מ"מ. בדרך כלל אחרי שגוללים את המזוזה יש קוטר של 10-9 מ"מ אם כן היה צריך להיות בערך מ"מ3.14×9=28 כדי לגול את כולה.
עוד שאלה יש לי, האם מותר לגול את המזוזה בצורה יותר עבה כדי שיראה השקי. אני שואל במיוחד לספרדים שהשם הוא כנגד והיה. אם אכן כן באמת אני לא מבין למה דנו הפוסקים באורך איך לגלות את שם שקי (ע"י חלון וכדו') הרי יש פתרון, שיגולו את המזוזה באופן שיהיה ההיקף יותר גדול וממילא יתגלה השם ושיעשו בתים קצת יותר גדולים… או אולי יש דין (או עיניין) דווקא לגול דק כדי שאז תכוסה כל המזוזה ע"י הריווח החלק שיש לפני הכתב.
ושאלה אחרונה, האם לספרדים הדין של כדי לגול את כולה הוא לעיכובא?

תודה רבה מראש.

תשובה:

שלום רב,

מקור המנהג הוא בקסת הסופר (פרק כז אות א') שכותב שיש להשאיר גליון בגודל שאם יגללו את המזוזה מאוד מהודק יהיה כדי לגול את כולה, אלא שבפועל לא לגול בהידוק כדי שיראו את השקי. העיצה שכתבת לגול את המזוזה בצורה יותר עבה כדי שיראה השקי לא יעזור, כי אם יעשו כך הרי בפועל הגליון לא יסובב את כל המזוזה, וזה לא עדיף מלהשאיר גליון יותר קטן כמו שנוהגים.

דין כדי לגול את כולה אינו מעכב גם לספרדים.

מקורות:

תוס' מנחות לב. ד"ה "ועושה" כתבו שצריך להשאיר גליון כדי לגול את כולה, ובשטמ"ק בגליון העיר שא"כ לא יראו את השקי. ראה עוד פ"ת יו"ד רפ"ח ס"ק ב'.

פתחי תשובה יורה דעה סימן רפח ס"ק ב
(ב) ישייר כדי לגול אותה עיין (בתשובת שבות יעקב ח"ב סימן ק"ח) שנשאל על מה סמכו הסופרים שאין מניחין כדי לגול והשיב דאף דבש"ע סתם דין זה מ"מ במחלוקת שנויה בין הפוסקים ודעת רוב הפוסקים נראה שא"צ להניח לכן הנח לישראל אם אינם נביאים כו' כי יש להם גדולי פוסקים לסמוך עליהם וא"ת מה בכך נחמיר לכתחלה ויניח כדי לגול זה אינו דהא יש לחוש שיכסה שם של שדי ואי ינקב הגויל יהיה גנאי כמו שכתבנו לכן שב ואל תעשה עדיף והיכא דנהוג ע"ש:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל