להחזיק בבית מאזניים שלא מדויקים

שאלה:

קניתי מאזניים עתיקות לבית בשביל יופי. אני חובב עתיקות. ואין לי שום שימוש בו. והמשקל לא מדוייק צריך לסדר אותו.
הבנתי שאסור מהתורה להשאיר אותו בבית עד שיתקן אותו. האם נכון הדבר. תודה

תשובה:

שלום וברכה, 

מאזניים שאין בו שימוש ונועד ליופי בלבד מותר להחזיקו בבית. ואין בו את האיסור של "לא יהיה לך בכיסך אבן גדולה וקטנה". כמו כן משקל שמיועד לשימוש ביתי בלבד, או משקל שידוע לכולם שלא מדוייק מותר להחזיקו בבית.

בהצלחה.

מקורות:

אסור להשהות בביתו משקל שלא מדוייק

הרמב"ם בהלכות גניבה (פ"ז ה"ג): כל מי שמשהה בביתו או בחנותו מדה חסרה או משקל חסר עובר בלא תעשה וכו', ואפילו לעשות המדה עביט של מימי רגלים אסור, שאע"פ שאין זה לוקח ומוכר בה, שמא יבוא מי שאינו יודע שהיא חסרה וימדוד בה, ואין לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה. עכ"ל. ובשו"ע חו"מ (סי' רל"א ס"ג) פסק המחבר כדברי הרמב"ם: אסור לאדם להשהות מדה חסרה בביתו, אפילו שאינו מודד בה וכו', שמא יבוא מי שאינו יודע וימדוד בה וכו'.

האיסור דווקא אם יבוא אחרים ויטעו בו

ומשמע מדבריו שכל שיש חשש שמאן דהוא יבוא למדוד בה ותצא תקלה מזה, הרי הוא בכלל הלאו דאורייתא. אולם במשקל שמטרתו לשימור עתיקות ולא לשימוש כלל אין את האיסור.

משקל ביתי שלא מיועד למטרת מקח וממכר

יתר על כן ראיתי בכסף הקדשים (בשו"ע שם) שכתב שאין האיסור אלא בדבר שעשוי למדוד בו אי פעם, משא"כ כשמחזיק בביתו כלי שרוצה לדעת על פיו אם קנה מדה מדויקת או לא, ובשום פעם לא ימדוד בו דרך משא ומתן, וכמו כן בכלי שעשוי לשער בו תבשיליו לפי רבוי בני ביתו, ודרך כלי כזה שהוא מחזיק שיעור בקירוב ולא בדיוק, אין לחוש בזה אפילו בהפלגה מצד מדת חסידות. עיין שם היטב, ומזה משמע שמשקל ביתי שמיועד לשימוש ביתי – אפייה, ולא מיועד לצורכי מקח וממכר, אין איסור להחזיקו בבית. וכ"ש במשקל שמיועד ליופי ולא לשימוש שמותר להחזיקו בבית.

כשידוע שהמשקל לא מדויק הרי זה כרשום עליו שאינו מדויק

טעם נוסף שמותר להחזיק בבית משקל אפיה שלא מדויק אמר לי הגאון הרב שריאל רוזנבגר שליט"א לפי דברי השו"ע שכתב: "ואם יש מנהג בעיר שאין מודדים אלא במדה הרשומה ברושם הידוע, וזו אינה רשומה, מותר להשהותה". פירוש שאם מודדים רק במשקל שרשום עליו שהוא מדויק מותר להחזיק משקל שלא רשום עליו שאינו מדוייק. ולכן משקל ביתי שיודע שאינו מדויק דינו כמשקל שלא רשום עליו שהוא מדויק, ומותר להחזיקו. וכ"ש משקל עתיק שידוע שאינו מדויק ולא יסמכו עליו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל