לבזות גנב שנתפס בדירה

שאלה:

שלום וברכה,

לפני כמה זמן קרה איזה מקרה: בליל שבת, באו גנבים (נראה שהיו 3) בפנמיה של בחורים, ונמצאו… 2 ברחו והשלישי לא הספיק לברוח עד שבאו כולם, רצו אחריו, ותפסוהו. כשתפסוהו כולם צעקו עליו, ביישוהו, וגם אחרי שהשוטרים הגיעו ולקחו אותו כדי לשאול שאלות היו צועקים עליו ומביישים אותו על מה שעשה (שמעתי שהיה יהודי, ויתכן מאוד שגם חילל את השבת… אולי סמך על העירוב…).

שאלתי האם היה מותר לצעוק עליו ולבייש אותו על מה שעשה, או ח"ו מי שביישוהו וצעקו עליו עשו שלא כהוגן (והמלבין פני חבירו ברבים וכו׳) ?

ואם עשו שלא כהוגן, מה לעשות ?

תודה.

תשובה:

שלום וברכה,

גנב שנכנס לבית מותר להכות אותו ולמסור אותו למשטרה, ולצעור עליו ולבזותו. המעשה מאוד חמור מלבד סכנת ממון פעמים ומעשים כאלו עלולים לסכן חיי אדם. ומותר לאדם לעשות דין לעצמו ולהכות את הגנב שלא יכנס לגנוב. וכן מותר לו מוסרו למשטרה כדי שלא ישנה במעשיו. וכן מותר לבזותו כיון שבמעשה זה אינו בכלל עמיתך.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע חו"מ סימן ד "יכול אדם לעשות דין לעצמו; אם רואה שלו ביד אחר שגזלו, יכול לקחתו מידו; ואם האחר עומד כנגדו, יכול להכותו עד שיניחנו".ובב"י שם: אע"פ שיחיד אינו יכול לדון עושה דין לעצמו כו'. בר"פ המניח (כז:) איתמר רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה היכא דאיכא פסידא כולי עלמא לא פליגי דעביד אינש דינא לנפשיה כי פליגי היכא דליכא פסידא. ופרש"י במקום דאיכא פסידא. כי אזיל לבי דינא דאדאזיל לב"ד ואתי קא דלי האי ולא ידע מה דלי או שמא יכלו המים מן הבריכה ואין לו פרעון לזה דקא מפסיד. וכתב הרא"ש ז"ל לא פליגי הני אמוראי בראובן שבא לגזול חפץ משמעון ועמד שמעון נגדו והכהו או שראה שמעון חפץ שלו ביד ראובן ובא שמעון לקחתו ובא ראובן ומיחה בו ובא שמעון והכה לראובן עד שהציל לו את שלו אי איכא פסידא כההיא עובדא דגרגותא דבי תרי דשמא יכלו המים ונתקלקל השדה. או אשה המצלת את בעלה כשאין יכולה להציל ע"י ד"א עביד איניש דינא לנפשיה ופטור במה שחבל בחבירו אם לא היה יכול להציל את שלו אם לא שיכנו

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה על התשובה.

    והאם הדין כן גם לגבי השכנים או הרואים המעשה וכו׳ שיכולים לבזותו ולהלבין פניו, גם שאחרי שנעצר על ידי המשטרה, וממילא לא יכול עוד להזיק ?

    תודה רבה !

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל