הכאות של משחק בין ילדים

שאלה:

שלום וברכה. כתב רמב"ם בהל' סנהדרין טז,יב: "והוא הדין לכל מכה את חבירו שהוא בלא תעשה. ומה אם זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו על רשעו קל וחומר לשאר כל האדם. לפיכך כל המכה את חבירו אפילו הכה עבד הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה…"

לפ"ז האם יש איסור לילדיםנעריםאחים שנהנים בקפיצתן, להשתולל ולשמוח, כגון בבריכה שנאבקים, או שרצים בגינה לתפוס אחד את השני כמנהגם של ילדים, ומטבע הדברים מקבלים שריטה פה ושם. האם זהו איסור דאוריתא? יש היתר לכך?

וכן האם יש איסור לחברים לתת צ'פחה אחד לשני על גב? לא תמיד בטוחים לגמרי שהחבר מוחל. וחוץ מזה – מי אמר שמחילה מועילה בכלל לאיסור דאורייתא זה??
ברוכים תהיו

תשובה:

שלום וברכה,

משחקי השתוללות שמכים אחד את השני, אין איסור בדבר של הכאה כיון שעושים דרך שחוק וכל מי שנכנס לשחק על דעת כן נכנס ויש כאן מחילה מראש. אבל ראוי להימנע מסוגי משחקים שמכים אחד את השני.

משחקי תופסת שאפשר ליפול לא נחשב הכאה.

הכאות לחבר שנותן לו מכה בגבו או בכל מקום אחר, וכאילו דרך שחוק חיבה, אסור הדבר והרי זה הכאה שכתב הרמב"ם שאסור, ומי אמר שהחבר מחל על ההכאה, ואין דומה לשניים שמשתוללים ומשחקים. ולכן אסור להכות כביכול דרך שחוק, והרבה לא מוחלים על הדבר.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזיקין סימן שעח סעיף ט:

בחורים הרוכבים לקראת חתן וכלה והזיקו זה את זה ממון חבירו דרך שמחה ושחוק, וכן בשאר דבר שמחה, הואיל ונהגו כן, פטורין (מרדכי ס"פ הישן ותוספות והרא"ש ואגודה פרק לולב וערבה), מ"מ אם נראה לב"ד לעשות סייג וגדר, הרשות בידם (פסקי מהרא"י סימן ר"י). 

הרי לנו שמקום שנכנסים שם על דעת שמשחקים ומכים, אין איסור. אבל גם בזה אם נראה לגדור להפסיק הרשות ביד בית דין. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל