פדיון כפרות עכשיו

עומד מרובה על הפרוץ בלבוד

שאלה:

האם כשיש גדר של חוטי ברזל שהולכים שתי וערב והגודל של כל חור כלעצמו הוא הרבה פחות משלושה טפחים אך בסך הכל שיעור החלל הינו מרובה על החוטים האם אז אומרים לבוד ומחשיבים זאת כעומד מרובה על הפרוץ או שצריך שבפועל יהיה עומד לא רק מדין לבוד?

תשובה:

שלום וברכה

ככלל לבוד נחשב כעומד לכל דבר, ראה שו"ע שסג סעי' לה. אולם ראה שבער הציון שם, שיש שהחמירו שאין לסמוך על כך אלא במחיצה אחת, אבל בשתי מחיצות, לא די בלבוד וצריך שיהיה עומד ממש.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שסג סעיף לה

לה') פס זה שאמרנו שעושה כן למעט רוחב המבוי א"צ שיהא פס א' שלם, אלא בקנה קנה פחות מג' סגי, דפחות מג' (קנא) כשלם דמי

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שסג סעיף לד

(קמה) ויעשה פס רחב ג"א – דנעשה עי"ז עומד מרובה על הפרוץ שבצדו ונחשב כסתום ואף על גב דבעלמא קי"ל דפרוץ כעומד נמי שרי כמבואר בשס"ב ס"ט שאני הכא דהוא פרוץ גם מצד השני ובכגון זה דשוין אמרינן[קלג] אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה: סעיף לה] (קנא) כשלם דמי – ר"ל וע"כ אין שייך לומר בזה אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל