לתרומות לחץ כאן

גרירת מכונית בשבת ע"י הנחת היתר עליו מחשש הפסד מרובה

שאלה:

עפ"י האמור לעיל, פסק האור לציון (ח"ב עמ' ריד בהערה ד"ה ועוד) שמותר לתת כיכר או תינוק וכל דבר שמותר בטלטול על גבי המכונית, אם חושש שמא תגנב, וע"י כך יוכל לגרור אותה למקום שמור, כיון שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור אפילו מחמה לצל ע"י כיכר או תינוק במקום הפסד מרובה,שיש לסמוך על ה'יש מתירים' שהביא מרן בשו"ע סימן שח סעיף ה'. ואף שהשו"ע דיבר על כלי שמלאכתו לאיסור, ואילו מכונית היא מוקצה מחמת חסרון כיס, מכל מקום אומר הרעק"א שאף במוקצה מחמת חסרון כיס אפשר לטלטל ע"י הנחת היתר על גביו במקום הפסד מרובה. וכן הביאו להלכה הרב בנימין חותה בספר 'כי בו שבת' – והוסיף, "בלבד שאינו מדליק או מכבה שום מנורה חשמלית על ידי כך".

רציתי לשאול אם הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה מסכים לפסק זה. לאור האמור בחזו"ע שבת ח"ג עמ' נד, וכן בשו"ת יבי"א ח"ז סימן לט, והליכו"ע ח"ג עמ' ר וכו'. תודה רבה

תשובה:

מדברי הגרע"י זצ"ל שציינת נראה שהתיר רק בכלי שמלאכתו לאיסור ולא במוקצה מחמת חסרון כיס.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. לא פשוט שרכב הוא נידון כמוקצה מחמת חסרון כיס כיוון שעינינו הרואות שאנשים עושים בו שימושי היתר כגון ישיבה ברכב,אכילה,שנת ארעי וכד ..

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל