תרומות – לחץ כאן

שים שלום במנחה של שבת

שאלה:

מה המקור שבארץ הקודש הנוסח המקובל אצל האשכנזים לומר שים שלום במנחה של שבת, כשבחו"ל הרבה אשכנזים אומרים שלום רב, גם שקוראים בתורה?

תשובה:

שלום וברכה,

המנהג לומר שים שלום במנחה של שבת הובא כבר ברמ"א סי' קכז, וכן הובא בהגה' מימוניות ס' התפילות נוסח ברכות התפילה, ובאגודה במגילהפרק ג. נכון שמנהג מגנצא היה שלא לשנות, וכן הוא ברוקח עמ' שנט, אבל בתשב"ץ סי' רלט כתב לומר שים שלום כשקוראים בתורה במנחה, וכן הוא במנהגי וורמייזא סדר מנחה של שבת, וראה במקור חיים בכרך סי' קכז שגם הביא בזה שיטות שונות. נמצאנו למדים שהאמירה כביכול האשכנזים בחו"ל אומרים שלום רב אינה מדוייקת כלל, גם בין קהילות גרמניה עצמה מצינו בזה הבדל בין מגנצא לוורמייזא… אינני בקי בסדר השתלשלות המנהגים בא"י, בדרך כלל הם נוסדו על ידי תלמידי הגר"א, אבל עכ"פ ודאי שיש לכך בסיס רחב מאוד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל