לתרומות לחץ כאן

נפילת אפיים בתפילה באוהל בחצר בית הכנסת

שאלה:

שלום להרב שליט"א,

שאלה: בתקופה זו של מגפה, איפה אנשים מתפללים בחוץ בית הכנסת באוהלים וכדומה, שאין ארון הקודש שם, ורק מביאים את הספר תורה לימים שקוראים, האם כשיגיע זמן נפילת אפיים נופלים על בניהם כיון שזה מקום שמתפללים יום יום ואף שיפרקו האוהל אחרי הדברים יחזרו לקדמותו או בחורף מפני שלג, או לא תלוי בזה כלל אלא כיון שאין ארון עם ספר תורה שם ורק מביאים אז פשוט שאין לפול על פניו. ואף שיכולים לראות הארון שבפנים מבחוץ כיון שלאו שם מקומו הרי הוא מקום שאין ספר תורה שם ורק יושבים בלי ליפול על פנים.

ולזה נוטה דעתי מ"מ אשמח לקבל חוות דעת מכם.

ברכה הצלחה ושלום כנפשך

תשובה:

שלום וברכה

ביום שיש שם ספר תורה נופלים על פניהם, אבל ביום שהספר תורה בפנים ולא ניתן לראות את ארון הקודש, אין נפילת אפים. העצה היא כן לפתוח את הדלת שיוכלו לראות…

מקורות:

ראה משנה ברורה סי' קלא ס"ק יג.

שו"ע שם סעיף ב' נפילת אפים מיושב ולא מעומד. הגה: יש אומרים דאין נפילת אפים אלא במקום שיש ארון וספר תורה בתוכו אבל בלא זה אומרים תחנה בלא כיסוי פנים וכן נוהגים (בית יוסף בשם רוקח סימן שכ"ד). וחצר בית הכנסת הפתוח לבית הכנסת (מהרי"ל) או בשעה שהצבור מתפללין אז אפילו יחיד בביתו אומר תחנה בנפילת אפים (דברי עצמו פירוש אגור)

ובמ"ב (יג) וחצר ביהכ"נ הפתוח וכו':    היינו דבעת שהתפלל בחצר הוי פתח ביהכ"נ פתוח ונוכל לראות מאותו צד מקום הארון הוי כמתפלל לפני הארון משא"כ אם מתפלל בחצר בצדדים אחרים כגון שפתח ביהכ"נ במערב והעזרה נמשכת גם לצד דרום והוא מתפלל שם ואין שם ס"ת אין צריך נ"א וה"ה אם היה פתח ביהכ"נ נעול אפילו הוא מתפלל בחצר נגדו א"צ נ"א. כתבו האחרונים דאם הוא מתפלל בעזרת נשים ג"כ צריך נ"א כיון שיוכל לראות מהחלונות מקום הארון:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל