לתרומות לחץ כאן

זכות חניה בבניין מגורים משותף – המשך

שאלה:

בהמשך לתשובתכם בעניין, אכן כמו שכתבתם זכות החניה עוברת לשוכרים או למחליפי הדירות, אך כל זה נכון לענ"ד רק אם גם המשכירים עצמם הם בעלי רכבים ובמשך השנה גם הם מחנים את רכבם בכל מקום חניה פנוי כמו יתר הדיירים וכל הקודם זוכה, אך כאשר להם עצמם אין רכבים והשוכרים מגיעים עם רכבם ותופסים מקומות חניה על חשבון הדיירים בעלי הרכבים ,לענ"ד הם אינם יכולים להיחשב כשווים בזכות החניה ובודאי לא לגרוע מזכות החניה של בעלי הרכב בעלי הדירות בבניין .אך כמובן אבינתא דליבא לא סמכינן , וצריך לברר כאן רק אליבא דהלכתא .אשמח גם תוכלו לציין מקורות לתשובתכם.
בברכה רבה וכו"ט.

תשובה:

שלום וברכה,

השכנים שאין להם רכבים יש להם זכות חנייה, ואם הם ירכשו רכבים יש להם זכות לחנות, ולכן את אותה זכות שיש להם הם מעבירים לשוכרים שלהם, ולכן השוכרים שלהם שמגיעים עם רכבים יכולים להשתמש בחניות מכח המשכירים שיש להם זכות חנייה. והעובדה שכל השנה הם לא  משתמשים בחניה לא מגרע את זכותם בחנייה. כל זה כתבתי מסברה. אולם אם מקור אתה רוצה, יש להביא ראיה מדברי הרמ"א שפסק (סימן קנד ס"ב) שכשמוסיף דיורים או אורחים בתוך ביתו אין השכנים יכולים לעכב מטעם שממלאים הדיירים החדשים את בית הכסא. אמנם בדגול מרבבה [הובא בפת"ש סק"ג] כתב שדברי הרמ"א לא נאמרו באופן שיש לאנשי החצר בית כסא אחד, דאין לך קפידא גדולה מזו, שע"י ריבוי הדיורים יהיה צריך להמתין כשימצא נעול, אלא דברי הרמ"א נאמרו רק כשיש שני בתי כסאות ואין צריך להמתין, אלא שיש להם חפירה אחת, ועל זה אינם יכולים לעכב. אמנם החזו"א (ב"ב סימן יב סק"ו) נחלק על הדגול מרבבה וכתב שאף כשיש בית כסא אחד אינם יכולים לעכב מחמת זמן ההמתנה, שאין זו טענה לעכב, כיון שכל שדרך השותפות להביא אכסנאים לביתו או למלאות ביתו בדיורים, הפסד ההמתנה אינה טענה, וראיה לכך, שהרי יכול להרבות בני ביתו, וכן לדעת הרמב"ם יכול להזמין אכסנאים על שולחנו ואין יכולים לעכב עליו מטעם המתנה בבית הכסא. וכן הרמ"ה פרק לא יחפור כתב שיכול העשיר לקנות עבדים ובאים להתרחץ במרחץ ואין העני יכול לעכב בטענת המתנה. אלא אם הוא באופן שצריך להוסיף בית הכסא מחמת ריבוי הדיורים יכולים לעכב עד שיבנה, ואפשר שזה כוונת הדג"מ, עכ"ד. 

ומכאן יש להוכיח שיכול להביא אורחים והאורחים ממלאים את החניות הציבוריות ואין אפשרות לעכב בעדו. 

בהצלחה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל