לתרומות לחץ כאן

שהחיינו על בגד משי

שאלה:

שלום וברכה,
האם בגד משי דומה לבגד עור שגם עליו אין לברך שהחיינו?

שאלה ותשובה מהאתר
בס"ד,
לעניין ברכת שהחיינו על מעיל עור או בגדי עור אחרים,
האם יש שיטה שלא מברכים כיון שיש צער השחיטה ?

תשובה:

שלום רב,

כתב הרמ"א סי' רכג סעי' ו': "ויש מי שכתב שאין לומר כן על מנעלים או בגדים הנעשים יא מעורות של בהמה דאם כן היו צריכים להמית בהמה אחרת תחלה שיחדש ממנה בגד אחר, וכתיב: ורחמיו על כל מעשיו (מהרי"ו בפסקיו) והנה הטעם חלוש מאד ואינו נראה, מ"מ רבים מקפידים על זה שלא לאמרו".

ציטוט מויקיפדיה
זכויות בעלי חיים
פעילי זכויות בעלי חיים יוצאים כנגד השימוש במשי. אלה טוענים כי מנהג הרתחת הגלמים בעודם בחיים הוא אכזרי, שכן הגלמים מרגישים כאב. ישנה מחלוקת סביב השאלה האם הזחלים שבתוך הגלמים מסוגלים לחוש בכאב[1], אך אין מחלוקת בקרב פעילים למען זכויות בעלי חיים באשר לשאלה האם הרג הזחלים לשם ייצור משי הוא מיותר. אלה מסכימים פה אחד כי הרג בעלי חיים לשם ייצור בדים אינו הכרחי אפילו אם הזחלים אינם חשים בכאב, ולכן יש להחליף את המשי בבד מבוסס חומרי גלם שאינם מן החי.

תשובה:

צער בעלי חיים שייך בבהמה, חיה, עוף ודגים. אך בזבובים נמלים ושאר שקצים ורמשים שאינם עובדים ואין מהם תועלת לאדם אין בהם משום צער בעלי חיים, ומותר לצערן ולהרגן. אך על פי הסוד וכך מידת חסידות לא לצער ולהרוג אפילו כינה. אך אם הם מצערים לאדם אין להמנע מלהרגם אפילו ממידת חסידות.

ממילא ודאי גם אין לדמות בין זחלים לבין שחיטת בהמות. כמו כן אני לא בטוח במה שכתוב שם, הכותבים הם אנשים שמונעים על ידי אג'נדה מאוד מסויימת ומעוותת לפי דעתי, ודעתם אינה אמינה בעיני גם לגבי תיאור המציאות בעצמה…

מקורות:

בגמרא בבבא בתרא כ,א מבואר האיסור בבהמות, וברש"י ב"ב עג,ב ד"ה ליתן לענין עופות, ובחתם סופר ב"מ לב,ב לענין דגים. ובשאילת יעב"ץ ח"א סי' ק"י (מובא ביד אפרים יו"ד סו"ס קט"ז) כתב שאין האיסור נוהג אלא בבעלי חיים שנצרכים לשימוש האדם דומיא דפריקה מבהמת משא. ושם הביא גם מהאר"י שיש להקפיד בכל בעל חי וכשזה לצורך האדם מותר כשאר צער בעלי חיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל