אחים שקנו מהאמא קרקע של ירושה במחיר נמוך

שאלה:

בס"ד

האב נפטר, בצוואתו כתב שכל נכסיו עוברים לאשתו ולאחר פטירתה יחולקו בשווה בין האחים.

האב היה שותף בעסק ולאחר פטירתו קבלה האם 4 דונם קרקע בתמורה לחלקה במניות, והסתלקה מהשותפות.

לאחר מכן שני אחים רוכשים את הקרקע במחיר נמוך ב 50% משוויו מהאם, והאם לא מודעת לכאורה למחיר שהוא 50% מהשווי.

האם על פי דין תורה יכולים לטעון שאר האחים שהעסקה נעשתה שלא כדין ?

תשובה:

שלום וברכה,

שני האחים שקנו את הקרקע מהאמא בפחות מחצי מערך הקרקע דינו כאונאה בקרקע. ונחלקו הפוסקים בדין שאין אונאה לקרקעות, האם גם במכר שווה אלף בדינר אין אונאה, או רק בחצי אין דין אונאה, ומאחר ויש מחלוקת מעמידים את הקרקע בחזקת המוכר ובטל המקח, כן כתב הגרע"א בשם כמה פוסקים.

בהצלחה. 

מקורות:

לדעת המחבר (שו"ע חו"מ סימן רכז סעיף כט) אין אונאה לקרקעות גם אם מכר שווה אלף בדינר. [יש איסור אונאה אבל אין דין אונאה לבטל את המקח]. והרמ"א (שם) חולק וסובר שאם מכר בפחות מחצי יש דין אונאה והמקח בטל. ונחלקו הפוסקים (ראה סמ"ע וש"ך שם) בדעת הרמ"א האם במכר בחצי מהערך יש דין אונאה או רק בפחות מחצי. הש"ך (בסו"ס סו) סובר כדעת המחבר, אולם הרשד"ם (הובא בערוך השלחן) כתב שהוה ספיקא דדינא. וכתב בהגהות רע"א בשם כמה פוסקים שהוה ספיקא דדינא, והקרקע בחזקת מרא קמא והמקח בטל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל