תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

מה מברכים על קביעת מזוזה / ברכה כשמחליף למזוזה מהודרת יותר

שאלה:

ערב טוב.
אני שוכר דירה וישנם מזוזות אך אני מעדיף להחליף.
מה הברכה לקביעת מזוזה .
והאם אני יכול להחזיר את המזוזות ה "ישנות" בתום תקופת השכירות .והאם גם עליהם אני צריך לברך ?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שזו מזוזה אחרת נראה שיש לברך שוב. כאשר היא אותה מזוזה [וכגון שהוריד כדי לבדוק], אם חוזר וקובע באותו היום אינו מברך.

אדם הקובע מזוזה לעצמו מברך "לקבוע מזוזה", ואם קובע בבית אחרים ובשליחותם, יש אומרים שמברך "על קביעת מזוזה". ויש שכתבו שבכל מקרה מברכים לקבוע מזוזה. ראה שו"ע סי' רפט סעי' א, מנחת יצחק ח"ו סי' קיב, קנין תורה ח"א סי' קכד, הליכות עולם עמ' רמד סעי' יב. וראה קובץ מבית לוי ח"ד בשם הרב וואזנר שלמעשה נהגו לברך תמיד לקבוע מזוזה.

אתה יכול להחליף שוב לפני שאתה יוצא ואז אין לברך כי כשאין דיורים בדירה באופן עקרוני אין בה מצוה.

מקורות:

על כך שבהחלפת מזוזה מברכים שוב, ראה ס' האשכול [אלבק עמ' 195] והביאור על פי הרמ"א סי' ח סעי' יד, וכן נראה בביאור הלכה סו"ס כה, וראה מהר"ם שיק יו"ד סי' רפה ודעת קדושים רפט ד ושבט הלוי ח"ב סי' קנח. אמנם בשו"ת מהרש"ג ח"א יו"ד סי' נז כתב שזה תלוי במחלוקת הבית מאיר והמגן אברהם ביוצא לסוכת חברו אם מברך עליה, אמנם יש שחילקו שכן שם החיוב הוא בגברא והוא מקיים את מעשה ישיבתו בשתי הסוכות כאחת, משא"כ כאן שכל מזוזה היא מעשה מצוה חדש.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל