"הגולל נוטל שכר כנגד כולם"

שאלה:

ראשית כל מה הכוונה ל"גולל"? האם זה מה שאנו מכנים "הגבהה" או "גלילה"? שמעתי בזה דעות לכאן ולכאן.

מעבר לכך מה הפירוש בזה? איך זה יתכן שהגולל יקבל שכר שני ברכות כפול מס' העליות של אותו יום כשהוא בעצם לא בירך שום ברכה בעוד שהעולה כל שכרו זה רק שני הברכות שבירך?

תשובה:

שלום וברכה

שלום וברכה

 

בשלטי הגיבורים במסכת מגילה יא ב כבר הביא מחלוקת אם הכוונה למי שגולל קודם הקריאה להמציא את מקום הקריאה בתורה המדוייק של אותה הפרשה או מי שגולל לאחר הקריאה בתורה.

 

למעשה, בהערות איש מצליח על המשנה ברורה בסי' קמז עמד על הערתך, שבמשנה ברורה שם סעיף קטן ה מבואר שנקט בפשיטות שהכוונה למגביה, בעוד בלשון הרמב"ם ודאי נראה שהכוונה לגולל, כי הוא כותב שהמדובר הוא אחר הקריאה ואז אין הגבהה אלא גלילה [ספרדים] וכתב שצריך אכן ליישב שאכן יש הבדל בענין זה בין בני ספרד שם הגלילה היא פעולה שלמה בפני עצמה באין מי שיסייע, ולכן הגולל הוא נוטל שכר כנגד כולם, וזה גם בסוף הכל, ואילו לבני אשכנז כיון שגם המגביה מסייע בגלילה ודאי שהוא עיקרי והכוונה במתן השכר היא אליו.

בנוגע לשאלתך איך יתכן, הכוונה כנראה שמבחינת כבוד הספר וכבוד התורה הוא נחשב כנגד כולם, וראה משנה ברורה שם ס"ק יט שמן הדין לכבד את חשובי הקהל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל