סעודת מצוה ביום בר מצוה כאשר האירוע ייערך בעז"ה בהמשך

שאלה:

הילד שלי חוגג מחר את יום הולדתו ה13. את המסיבה והאירוע נעשה בעוד שבועיים בערך. השאלה אם גם מחר ביום ההולדת עצמו צריך לעשות סעודת מצווה ואם כן האם חייבים מניין?

תשובה:

שלום רב,

אפשר לחגוג מחר אירוע מצומצם אבל אין צורך במנין. ואם רוצים אפשר גם לוותר על האירוע מחר מאחר שממילא בעוד כשבועיים יערך סעודת הבר מצווה אני מנין עם מנין ועוד (בהתאם לאפשרויות הקיימות היום..)

רוב נחת והרבה מזל טוב!

מקורות:

במגן אברהם סי' רכה סק"ד הביא מהילקוט חדש בלקוטים סי' כ"ט, שמצוה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשו בנו בר מצוה כיום שנכנס לחופה. וזאת מהטעם שביום זה הוא מקבל על עצמו עול מצוות ונעשה חוייב במצוות. וראה שם במחצית השקל שהביא לכך סמך מהגמרא.

יחד עם זה בשו"ת דברי יציב או"ח סי' רלט עמד על נקודה מעניינת. בשבוע שחל בו תשעה באב כתוב (רמ"א סי' תקנט סעי' י') בסעודת מצוה כגון מילה ופדיון הבן וסיום מסכת וסעודת אירוסין אוכלין בשר ושותין יין כל השייכים לסעודה אבל יש לצמצם שלא להוסיף, ובשבוע שחל ט"ב בתוכה אין לאכול בשר ולשתות יין רק מנין מצומצם. ותמה מדוע השמיט גם סעודת בר מצווה הרי זה גם סעודת מצווה כפי שכתב במג"א וכן בשו"ת חות יאיר סי' ע' כתב שסעודת בר מצווה גם היא כסעודת מצווה?

וביאר: "דביש"ש ב"ק פ"ד סי' ל"ז והביאו במג"א שם בסי' רכ"ה, מבואר שאם הנער דורש הוי סעודת מצוה אפילו אינו באותו יום, ומבואר מזה שהיו נוהגים לעשות הסעודה גם ביום אחר, וכן שמעתי שיש שעושים כן בזמנינו, ולכן נראה דמוטב לדחות הסעודה עד לאחר ט'באב שאז יוכל לקיימה ברוב עם ובשמחה טפי, כהלשון שהביא המג"א שם מהילקוט חדש בליקוטים אות כ"ט…. והכי עדיף טפי מלעשות הסעודה בזמנו ובצמצום וכו".

כלומר, מאחר שיש אפשרות לעשות סעודת מצווה גם לאחר ט' באב אין סיבה לעשותו דווקא בערב ט' באב וגם עדיף לעשותו יותר בשמחה ועם יותר משתתפים.

לכן, גם במקרה שלכם. מאחר שממילא אתם כבר מתכננים לעשות את סעודת הבר מצווה בעוד שבועיים, אין סיבה לעשות סעודה מצומצמת מחר ביום הבר מצווה, בפרט של העניין של מנין בסעודת מצווה זה לא העיקר, זה רק כדי יותר להודות וכו'. ואם ממילא זה ייעשה בהמשך בהידור רב יותר אין סיבה להתאמץ פעמיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל