משלוח מחו"ל שהגיע לאחר שהוחזר הכסף

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רציתי לדעת בבקשה את דעת ההלכה לגבי חפץ שהוזמן מחו"ל (גויים) ולא עמד בזמן הקצוב למשלוח ולכן הכסף ששילמתי הוחזר לי, אך לבסוף לאחר מס' ימים או יותר הפריט הגיע.
האם אני צריך להחזיר למוכר את הכסף עבור המוצר?

בתודה מראש.

תשובה:

שלום וברכה,

המוצר שהגיע באיחור דינו כאבדה, ובגוי אסור להשיב להם אבדה. ולכן ניתן לקחת את המוצר לעצמך ואין צורך להודיע להם. 

אם יש חשש שהחברה תראה שהמוצר הגיע לידך ולא שילמת או החזרת, יש בזה חלול השם ובמקום שיש חילול השם חייבים להחזיר אבדה לגוי. לרוב במכירות של חברות גדולות באנטרנט אין חשש שידעו שהמוצר הגיע ליעד, כיון שמדובר בקניות רבות והם לא יעקבו אחרי המוצרים.

בהצלחה.

מקורות:

מוצר שהגיע באיחור אחרי שקיבלת החזר כספי אין זה גזל הגוי אלא אבדת גוי, ואבדת גוי אסור להחזיר – שו"ע חו"מ סימן רסו סעיף א. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אני יצטט לך את הגירסה של השולחן ערוך שיש לי
    אבדת העובד כוכבים מותרת, [מותר פירושו שיכול לקחת לעצמו] שנא' אבידת אחיך (דברים כב, ג). והמחזירה, הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. וכתב הסמ"ע ס"ק ב,
    מפני שמחזיק ידי עוברי עבירה. רש"י [סנהדרין ע"ו ע"ב ד"ה והמחזיר] כתב טעם אחר, מפני שמראה בזה שאין מצות השבה חשובה עליו למצות בוראו שהרי משיבה גם לגוי שאינו מצווה עליה. ועיין פרישה [דרישה סעיף א'], שם כתבתי לשון הגמרא [שם] דיליף מדכתיב [דברים כ"ט י"ח – י"ט] למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו, ופירש רש"י [בגמ' שם ד"ה רוה], אומות העולם שהם שבעים ואינם צמאים לעבודת יוצרם נקראים כן וישראל צמאים לעבודה, ור"ל שמשוה השבת אבידה לגוי להשבת אבידה לישראל. ולפירוש הרמב"ם [המובא בציונים אות א'] נראה דס"ל דפירושו כתרגומו [תרגום אונקלוס שם] דפירש שמרבה בישראל עוונות שגגות על עוונות זדונות, וה"נ ישראל זה שמחזיר אבידה לגוי מחשב לו לעבירת שגגה, שאין כונתו לעשות עבירה והוא עשה עבירה במה שמחזיק בחזרתו ידי עוברי עבירה, וניתוסף לו עבירה שגגה זו על זדונות שעשה כבר,

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל