לתרומות לחץ כאן

חשמל של חברת החשמל בשבת – המשך

שאלה:

שאלה תאורטית: במידה ולו יצוייר והפעולות האסורות בשבת היו מבוצעות בחברת החשמל רק ע"י גויים. האם היה עדיין בעיה של מעשה שבת לדעת המחמירים. או שכאן היה ניתן להקל שכיון שיש חולים וכל הבעיה מצד ריבוי בשיעורים וכד' אז באמירה לנכרי לצורכי רבים [וצורכי מצווה] יש להקל. וגם מצד החילול ה' הבעיה היתה יורדת מחמת הנ"ל.
ומה הדין במקרה הנ"ל וגם הפיקוח על הגויים היה ע"י גוי, היינו שגוי היה אומר לפועלים מה לעשות, מה להדליק וכד'.

תשובה:

שלום וברכה

דברי הגרש"ז אויערבך הידועים שהיקל משום חולים, היום באופן זה שהכל נעשה על ידי גויים, מאמרו הידוע היא לגבי תחנת החשמל הירדנית. אמנם אז לא היה את הנושא של שינויים מטעמי חסכון שיש שהעירו שבזמנינו אין היתר זה, כפי שהארכנו כמה פעמים כאן באתר ומשאלתך אני מבין שכבר ראית ואין צורך לכפול, אבל ככל שמדובר בגויים יש לנו את הכלל שאומר שכאשר ניתן להשתמש בשעת הדחק גם בלי מה שהגוי עשה, אין דין מעשה שבת, למשל אם יש כבר אור קטן, נרות וכדומה, ממילא זה היה פוטר את הבעיה במידה רבה מאוד. בפרט שיש עוד סברות להקל של זה וזה גורם ועוד כפי שהארכנו בתשובות הנ"ל. לכן מפעם לפעם מנסים להלחם שיביאו גויים אבל בינתיים יש סירוב אולי מטעמי בטחון וכדומה.

ה' יעזרנו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל