איסור שוחד בפרנס הממונה על הציבור

שאלה:

שלום רב.
נשאלתי כמה וכמה פעמים, ופלפלנו בזה מעט בבתי הוראה, בעניין שוחד
מהתורה האם שייך רק בדיינים או גם במקרים אחרים.
לדוגמא : אבא שנותן תמריץ (200 ש"ח) לרב בת"ת כגון בחנוכה כאות תודה
על ההקדשה בלימוד לבנו בכיתה, האם נחשב שוחד?
הלא אולי ישנם הורים כאלה שלא יוכלו ליתן סכום כזה לרב?
דוגמא שניה, אדם צריך תור דחוף לאורטופד פרופ' שמקבל באופן פרטי. בברור קל אצל מזכירת הפרופ' נמצא כי התור הקרוב זה רק בעוד חודשיים.
אותו אדם דאג להעביר לפרופ' "מעטפה" קלה, ולפתע לאחר יומיים מתקשרת המזכירה ואומרת שנמצא תור בעוד שבוע!
האם דבר כזה נקרא שוחד?
רוב ככל הדיעות במורי ההוראה ששאלנו ובת"ח סברו שדברים אלו לא נקראים שוחד כלל, רק תמריץ, או זירוז, ושוחד שייך רק בדיינים.
קצת ראיות לדברינו עיין כתובות (קה ע"ב) רב ענן קיבל "מתנות" בתורת ביכורים ואין כאן תובע ונתבע, וכן בחולין (קלג ע"א) רבא שהיה "מבקש" מתנות כהונה, ועיין פרש"י בד"ה וזכי לי מתנתא, והיסוד הוא כשאין תובע ונתבע לא שייך שוחד. וע"ע שבת (קטז ע"ב) וברש"י הראשון בד"ה דהוי שקיל ע"ש. ומפורש ברש"י שם בין בעלי דינין, כלומר שדווקא בין בעלי דינין שבאים מול הדיין ששיך שוחד משא"כ במקרים אחרים.
אשמח לחוו"ד הרחבה.
בכבוד רב
אלקנה לוטינגר
מו"צ בית הוראה שואל ומשיב בת ים
עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א
רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" – בריאות האשה

תשובה:

שלום וברכה,

איסור שוחד חל גם על פרנס הממונה על הציבור ולאו דווקא בדיין. אסור לאדם להטות את ההחלטה בין שניים בגלל כסף. ולכן שני מוסדות שמגישים בקשה לקבל הקצעה מהרשויות, אסור לתת שוחד כדי לזכות בהקצעה. כמו כן מכרז שהוצע לציבור אסור לשחד כדי לזכות במכרז. 

לתת מעטפה למלמד כדי לזרז את המלמד, אם המטרה היא שיוסיף להשקיע בבן שלו, אין איסור כיון שזה תוספת שכר שישקיע בבן שלו יותר. 

לתת שוחד כדי לקבל תור מוקדם של רופא, לפי הפוסקים הנ"ל יהיה אסור. להפעיל קשרים ולחצים כדי לקבל תור מיידי, כתבנו בתשובה להתיר מטעם אחר. ראה כאן

בהצלחה.

מקורות:

פתחי תשובה חושן משפט סימן לד ס"ק כז וז"ל:

עיין בספר פלפולא חריפתא מהגאון בעל תוי"ט שם [סנהדרין פ"ג סי' י"ז] אות (כ"א) [ש'] שכתב, עוד דבר גדול נשמע מדברי הרא"ש שם, דשוחד אסור אף בדבר שאינו דין תורה אלא דרך קנס בעלמא כו', וכתבתי זה להורות לנאמנים על הציבור אף על פי שאין דיניהם דין תורה ולא נתקבלו לכך, אפ"ה יזהרו מלקבל מתנות על דיניהם, עכ"ל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. וז"ל הפלפולא: דשוחד אסור אף בדבר שאינו דין תורה אלא "דרך קנס בעלמא" כהך דהכא…, כתבתי זה להורות לנתמנים על הצבור "אף על פי שאין דיניהם דין תורה" ולא נתקבלו לכך אפילו הכא יזהרו מלקבל מתנות על דיניהם, עכ"ל.
    ונראה מדבריו דמיירי על ממונים על הציבור לקנסות, אך לא כל תפקיד ציבורי בכלל זה, ולענ"ד צריך לזה ראיות נוספות

  2. מהפלפולא חריפתא מוכח שאיסור שוחד לא נאמר רק על דיינים, אלא כל אדם שממונה על הציבור. והוא מביא דוגמא שממונים על הקנסות, וניתן להוכיח מדבריו שגם הממונים על הקצאות בנייה, וכל דברים הקשורים לציבור אסור שהכסף ייתן להחליט לזכות את נותן השוחד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל