תרומות – לחץ כאן

נופש בחו"ל בתשעת הימים

שאלה:

שלום,
בעקבות הקורונה התבטל הטיול המשפחתי המתוכנן שלנו בחו"ל. בשנה הבאה האפשרות היחידה שלנו היא לטוס לפני תשעת הימים ולחזור זמן מה לאחריהם. האם ניתן בתשעת הימים לעשות פעילויות כגון מוזיאונים, תצפיות טיולים בתוך עיר או שאין הבדל בין זה לבין טיולים בטבע?

תשובה:

אם הטיסה היא לצורך טיול ובילוי, נראה שאין לעשות זאת בתשעת הימים שזמן זה אינו מיועד לבילויים.

מקורות:
לגבי בילויים בתשעת הימים מבואר בשו"ע (סי' תקנא ס"א-ב) שממעטים במשא ומתן "של שמחה", ובדברי הגאונים והראשונים מצינו בספר הלכות גדולות סימן יח (הלכות תשעה באב ותעניות) "ולא מיבעיא תשעה באב גופיה דאסיר אלא מריש ירחא דאב נמי מיתבעי לשנויי בבדיחותא, דתנן (תענית כו ב) משנכנס אב ממעטין בשמחה" [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג"כ צריך לשנות בעניני שמחה מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן בסדר רב עמרם גאון סדר תשעה באב "ולא מבעיא תשעה באב גופיה, אלא מריש ירחא דאב נמי מתבעי ליה לשנויי ולא לאבדוחי נפשיה, כדתנן משנכנס אב ממעטין בשמחה" [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג"כ צריך לשנות ולא לשמח את עצמו מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן הוא במחזור ויטרי (סימן רסו), וראה בשדה חמד, מערכת בין המצרים (פאת השדה, סימן א, אות י) בשם הגר"ח פלאג'י שהיה במקומו תקנה מהחכמים שאסרו ללכת לטייל בזמן בין המצרים, אך אין זה תקנה שמחייבת את כל עם ישראל, [והרמ"א כתב שיש חיוב להימנע מללכת לטייל בערב תשעה באב, ותשעה באב], אך עכ"פ נראה מדברי השד"ח שבכל שלשת השבועות אין זה ההנהגה הראויה [ועי' שו"ת עשה לך רב ח"ב סי' לה, לרבה של תל אביב, שאסר את הטיולים לבני נוער בתשעת הימים, וכן נראה דעת השבט הלוי (ח"י סי' כו) שאין לערוך כלל טיולים בתשעת הימים].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל