לתרומות לחץ כאן

מה מותר השנה במוצאי תשעה באב?

שאלה:

מה מותר לעשות עכשיו ומה מחר? להתקלח, מוזיקה, לכבס, להסתפר?

תשובה:

שלום וברכה

מקלחת אפשר רק בצונן, מוזיקה אסור עדיין, להסתפר ממחר בבוקר, ולכבס ניתן להקל כבר עכשיו כיון שזה ערב שבת.

פשטות לשון הפוסקים נראה שגם כיבוס רק מהבוקר מותר ולא מיד בצאת הצום, אולם רבים הקלו בכך בענין כיבוס שתיקן עזרא לכתחילה לעשות שלא ביום שישי, אבל לגבי תספורת יש להחמיר עד הבוקר. כשמכבסים לכבוד שבת מותר להוסיף עוד מאותו המין, אבל לא לכבס בגדים שבמהותם הם רק בגדי יום חול, לפני חצות.

מקורות:

על פשטות דברי הפוסקים, ראה מג"א תקנח א ופרי מגדים שם, ווכף החיים שם ס"ק ו, וקיצור שו"ע קכד כ. אולם ראה חוט שני ח"ב עמ' שכח שמותר לכבס בליל ו' לכבוד שבת בגלל תקנת עזרא, וכן הביא בקובץ מבית לוי עמ' לזוכ"ה בלהורות נתן ח"ב סי' לו, ובאשרי האיש פרק עא סעי' לו מהגרי"ש אלישיב. אמנם ראה בבאר משה ח"ג סי' עט שהחמיר בזה בבית שאפףשר לכבס בבוקר, וכעין זה בתשובות והנהגות ח"ה סי' קעא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל