תרומות – לחץ כאן

כביסה במוצאי תשעה באב שחל בערב שבת

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
שאלתי שאלה באתר בעניין כיבוס במוצאי ט באב והבנתי שאפשר לבני אשכנז ממחר בבקר לכבס.
למה הכוונה בבקר, מאיזו שעה אפשר להתחיל ?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

פשטות לשון הפוסקים נראה שרק מהבוקר מותר ולא מיד בצאת הצום, בוקר הכוונה עלות השחר. אולם רבים הקלו בכך בענין כיבוס שתיקן עזרא לכתחילה לעשות שלא ביום שישי, אבל לגבי תספורת יש להחמיר עד הבוקר. כשמכבסים לכבוד שבת מותר להוסיף עוד מאותו המין, אבל לא לכבס בגדים שבמהותם הם רק בגדי יום חול, לפני חצות.

מקורות:

על פשטות דברי הפוסקים, ראה מג"א תקנח א ופרי מגדים שם, ווכף החיים שם ס"ק ו, וקיצור שו"ע קכד כ. אולם ראה חוט שני ח"ב עמ' שכח שמותר לכבס בליל ו' לכבוד שבת בגלל תקנת עזרא, וכן הביא בקובץ מבית לוי עמ' לזוכ"ה בלהורות נתן ח"ב סי' לו, ובאשרי האיש פרק עא סעי' לו מהגרי"ש אלישיב. אמנם ראה בבאר משה ח"ג סי' עט שהחמיר בזה בבית שאפףשר לכבס בבוקר, וכעין זה בתשובות והנהגות ח"ה סי' קעא.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל