התחיל שמונה עשרה וק"ש לפני סוף זמנה וגם לאחר זמנה

שאלה:

שלום רב, שאלה לי; אם התחלתי להתפלל תפילת שמונה לפני סוף זמן תפילה וסיימתי שמונה עשרה לאחר זמן תפילה. האם תיחשב לי כתפילה בזמנה או שלא בזמנה?

אם התחלתי לומר ק"ש לפני סוף זמן ק"ש וסיימתי ק"ש לאחר זמנה – האם תיחשב לי כק"ש בזמנה או שלא בזמנה? תודה.

תשובה:

שלום רב,

 

ראה בערוך השולחן סי' קי סעי' שכתב: "ודע שיש מי שאומר דכשהשעה עוברת יתפלל הביננו [מג"א סק"א בשם כנה"ג] ומזה נראה דס"ל דאם התחיל בתפלה קודם גמר הזמן של תפלה ונמשכה עד אחר הזמן לא מקרי שהתפלל בזמנו דהא ודאי כונתו שעתה עדיין לא עבר הזמן דאל"כ מאי נ"מ ולכן ס"ל שיתפלל הביננו ויסיים בתוך הזמן אבל כל הי"ח ברכות יסיים אחר הזמן ולענ"ד נראה מתוס' ברכות [ז'. בד"ה שאלמלי] דהולכין אחר ההתחלה ואם התחיל בזמן תפלה מקרי תפלה בזמנה אף על פי שמסיימה לאחר הזמן ע"ש". וכלומר מביא מדברי המג"א שיש להתפלל הביננו כשהשעה עוברת שכשמסיים את התפילה אחר סוף זמן תפילה לא נחשב שמתפלל בזמנו ולכן באופן כזה יש להתפלל הביננו ולא שמונה עשרה. אמנם לדעתו הולכין אחר התחלת התפילה והיא נחשבת תפילה בזמנה אפי' שסיימה לאחר הזמן.

ראה עוד במשנה ברורה סי' פט סק"ה כשעוסק בזמני התפילה שכתב שצריך לגמור שמו"ע לפני שליש היום (סוף זמן תפילה).

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. שמעתי פעם פסק הפוך, שמספיק להתחיל לפני סוף הזמן.
    ולומדים את זה מתוס' במס' ברכות מקשה על זה שכל כוחו של בלעם היה שידע לכוון שעה שהקב"ה כועס בה, וכמה זעמו? רגע, מקשה תוס' מה אפשר כבר להספיק ברגע? לפי אחד התירוצים עונה תוס' שאפשר להתחיל לקלל באותו רגע ולהמשיך אחרי זה,
    לפי זה יוצא שמידה טובה מרובה, ואפשר להתחיל להתפלל בתוך זמן תפילה ולהמשיך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל