מכירת שמנים / קטורת / בשמים לנוצרים

שאלה:

שלום רב
יש לי עסק של מוצרי טבע של שמנים וקטורות, כדוגמת לבונה, מור, נרד (בשמים תנכיים).
קיבלתי פנייה למכור כמות שמן נרד לנוצרי בחו"ל.
שאלתי היא – מה מותר ומה אסור למכור לנוצרים בתחום השמנים והקטורות?
אשמח למקורות
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

כל דבר שהוא עושה לצורך פולחן אסור למכור לו, ובכלל זה גם נרות שהוא מדליק לכבוד זה ולא רק "קרבנות" ממילא לגבי השמן הזה ברור בעיני שאסור למכור לו אותו.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא:

סעיף א

דברים שהם מיוחדים למין ממיני עבודת כוכבים שבאותו מקום, אסור למכור לעובדי אותן עבודות כוכבים שבאותו מקום. ואם קונה הרבה ביחד, שניכר הדבר שהוא קונה אותם לסחורה, מותר. וכן אם אומר שצריך אותם לדברים אחרים, והישראל יודע שכדבריו כן הוא, מותר. ודברים שאינם מיוחדים לה, מוכרים אותם סתם. ואם פירש העובד כוכבים שהוא קונה אותם לעבודת כוכבים, אסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבו לעבודת כוכבים. הגה: אסור למכור לעובד כוכבים מים, כשיודעים שרוצה לעשות מהם מים להטביל. (תא"ו ני"ז). היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינם מיוחדים, כגון לבונה זכה בכלל לבונה שחורה, מוכר הכל סתם ואין חוששין שמא ילקט הזכה לבדה לעבודת כוכבים. וכן כל כיוצא בזה. הגה: ודוקא לכהן או לעובד כוכבים, שחזקתו שיקטיר הלבונה לעבודת כוכבים, אבל לסתם עובד כוכבים, שרי. י"א הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות במקום אחר, מותר למכור להם כל דבר. (מרדכי דפ"ק דע"ז). ויש מחמירין. ונהגו להקל כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו. (ר"ן שם ובתוספות ואשיר"י והגמ"ר פ"ק דשבת לדעת הרב). 

סעיף ב

אם העובד כוכבים מחזר אחר דברים המיוחדים לעבודת כוכבים, ומערים לכלול דברים אחרים עמהם כדי שלא יבינו שקונה לצורך עבודת כוכבים, אסור למכרם לו. 

סעיף ג

אסור למכור שעוה לעובד כוכבים ביום חגו. הגה: שדרכו לעשות בו נרות לעבודת כוכבים; או ביום שלפניו, אבל בשאר ימים שרי. (מרדכי פ"ק דעבודת כוכבים) (וע"ל סוף סימן קל"ט). 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אינני מתמצא מה הם עושים איתו, הרעיון הוא שכל המ שהם משתמשים בו כפולחן ולכבוד עבודתם – אסור.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל