בריכה בשבת

שאלה:

שלום וברכה,
המתארחים במלון במהלך השבת האם מותר לכנס לבריכה? אין תשלום בכסף מישתדל לא לנגב גוף עד סחיטה האם מותר לכנס לבריכה האם יש איסור בכך?

תשובה:

אין להכנס לבריכה בשבת.

בבריכה שאין לה שפה הדבר אסור מדינא לכולי עלמא כמבואר בשולחן ערוך סי’ של”ט סעיף ב’ שחכמים גזרו שלא ישוט אדם בנהר גזירה שמא יעשה חבית של שייטין, וכל בריכה שיש לה שפה דומה לנהר מפני שהמים יוצאים ונמשכים בחצר. ואף בבריכה שיש לה שפה אסור לשחות בבריכה מכמה טעמים, גם מצד איסור סוחט שפסק המשנה ברורה שאין לטבול אפילו במקוה אם לא לצורך תוספת קדושה, וכן אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן בשבת כמו שפסק המשנה ברורה בסי’ שכ”ו ס”ק כ”א בשם התרומת הדשן, ועי’ גם באגרות משה חלק ד’ או”ח סימן ע”ה שכתב שהתרומת הדשן אוסר רק בהכנסת כל הגוף למים צוננים, ובבריכה אף לדבריו אסור. וכן יש לחשוש בזה לסחיטת הבגד ועוד. אמנם בילקוט יוסף סי’ ש”א סעיף ט’ (שבת חלק ב’ עמוד י-יד) האריך להוכיח שדבר זה מותר מדינא למנהג הספרדים, אך כתב שם בהערה בסוף הדברים שהורה לו אביו שלהלכה למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת.

בנוסף יש להדגיש כמה פרטים כלליים בענין רחיצה בשבת: ראשית, גם ברחיצה המותרת בשבת (כמבואר בהמשך) יש ליזהר מסחיטת שערות הגוף כאשר הם מלאים במים, וכן יש ליזהר מסחיטת המגבת בזמן הניגוב לאחר הרחיצה.

לענין רחיצה במים חמים: אם המים התחממו בשבת עצמה באיסור אסור להתרחץ בהם כלל, וכן מים שהתחממו בהיתר על ידי נכרי או על ידי קירוב המים לאש וכדו’.

אם המים התחממו מערב שבת, אין להתקלח בהם את כל הגוף ביחד אך יכול לרחוץ איברים מסויימים כל אחד בפני עצמו (בתנאי שבסופו של דבר לא ירחוץ את כל הגוף).

מים שהתחממו באמצעות דוד שמש: לדעת הרבה פוסקים אסור להשתמש בהם כלל בשבת, ויש המתירים במקום צורך (ובפרט לצורך תינוק) להשתמש במים אלו בשבת.

לענין רחיצה במים קרים: לכתחילה אין לרחוץ אף במים אלו בשבת כיון שיש לחשוש שיבוא לסחוט את השער, אך במקום צורך כגון בימים החמים או שיש טינוף על גופו ניתן להתקלח במים צוננים אף את כל גופו, וניתן להשתמש אף בסבון נוזלי (בלבד!) לצורך ניקוי הגוף ובלי ספוג.

במים פושרים שחומם פחות מ38 מעלות שהתחממו מערב שבת מותר להתקלח גם את כל הגוף במקום הצורך בתנאים דלעיל.

מקורות:

לענין רחיצה בחמין ראה בשולחן ערוך סי’ שכ”ו ברמ”א ובמ”ב שם סק”ו.

לענין מים פושרים ראה במקורות שכתבנו כאן.

לענין מים שהוחמו בדוד שמש ניתן לראות מאמר ארוך שפורסם בענין זה כאן, וכאשר סוגר את ברז המים הקרים הנכנסים לדוד מערב שבת השימוש קל יותר.

לענין מים צוננים ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד סעיף י”א במקורות שהביא בדין זה.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. ישר כח על התשובה המפורטת והמבוארת.
  אציין כי רבו הפוסקים הספרדים שמתירים לכתחילה להכנס לבריכה ביתית בשבת עם בגד ים סינטטי לחלוטין ללא חשש מלבן,רוב האנשים הבוגרים לא מכניסים ראש למים ואין חשש סחיטת השיער ובכלל אני מתקשה מדוע פוסקים בני אשכנז אסרו רחצה בצונן בשבת אטו יבוא לסחוט שיערו והרי גזירה לגזירה לא גוזרים (סחיטת שיער היא מדרבנן).
  לא קראתי את לשון הילקוט יוסף אבל אני בקשר מתמיד ושוטף עם מורי הוראות בני ספרד (ובני אשכנז) ואני רואה רוב דעות בפוסקי ספרד להתיר בשופי בתנאים שהזכרתי לעיל.

 2. שלום וברכה,

  1.לענין שאין לחשוש כלל לסחיטת השיער לבני ספרד:

  ראו בבקשה בן איש חי לגבי הענין שאין כלל לחוש לשמא יבוא לסחוט שיערו, שנה שניה פרשת פקודי, אות ח והנה לשונו: "..יביאו מטפחת גדולה המיוחדת לניגוב ויתנגבו בה ויקנחו בה פניהם וראשם, ואף על גב דעל ידי הקינוח נסחט השיער – הוי סחיטה כלאחר יד, וכיוון דסחיטת שיער דרבנן, התירו בכהאי גוונא…"

  כמו כן פסק הרמב"ם בפרק ט' מהלכות שבת (הי"א) שאין סחיטה בשיער.

  2. לענין החשש מזילותא דשבתא, ראה תשובה מפורשת של הרב עובדיה זצ"ל ביביע אומר, חלק ד' תשובה ל' אות י"ח שמוכיח שאין לומר זילותא דשבתא\עובדין דחול במשהו שהגמרא וגם השו"ע ערוך התיר להדיא.

  ולסיום, כאן אני כותב דעת תלמיד חכם פוסק מבני ספרד שאיתו התייעצתי בנושא: (אלו אינם מילותיי שלי אלא דעתו שלו בלבד)
  באופן כללי מה מוגדר כזילותא דשבתא מסור בידי גדולי ישראל ולא שמענו שיש הסכמה של גדולי ישראל שעצם הכניסה לבריכה ביתית בשבת יש בה משום זילותא דשבתא.
  איננו פוסקים הלכה מתחושות בטן, אכן יש שנראה להם שבריכה בשבת יש בה כזלזול בכבוד השבת, אבל מכאן ועד לאסור הדרך רחוקה ועלינו להביא הרבה ראיות אחרי שלהדיא הותר בשו"ע ובגמרא.

  ומשיחה שלי עם קרוב משפחה של הרב עובדיה זצ"ל שהוא עצמו מורה הוראה מבני ספרד ועומד בראש בית הוראה ידוע מאוד, אמר לי (בשידור חי ברדיו ביום שישי בצהרים): "מי לנו גדול מהבן איש חי שהתיר לטבול במקווה ואמר בפירוש לגבי השיער שיסחט את השיער במגבת כלאחר יד"…"אז מה אנחנו גוזרים גזירות מדעתנו? ריבונו של עולם, יש לנו כוח לגזור גזירות?" ובפסיקתו סיכם:
  "הלכה למעשה מעיקר הדין מותר! צריך להקפיד עד דבר אחד – בגד ים שהוא נקי"
  אני מוכן לשלוח את ההקלטה של השאלה ששאלתי בשידור חי עם תשובת הרב.

 3. קטונתי מלומר דעה, רק ציינתי לדברי מרן הגר"ע יוסף שהורה למעשה לאסור. לגבי זילותא דשבת אינני מסכים עם אותו מורה הוראה, בעיני היופי של יהודי הוא שיש לו רגש! זה לא נושא של גזירות, יש שבת, שנועדה לרוממות, לקדושה, לחגיגיות, אני חושב שכל מי שיש לו לב מרגיש בעצמו שזה לא מתאים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל