סקטים וטרמפולינה בשבת

שאלה:

שלום וברכה, האם מותר לנסוע בגלגיליות – סקטים בשבת? כמו"כ האם מותר לקפוץ בטרמפולינה בשבת?

תשובה:

שלום וברכה

1. לכתחילה יש להמנע מלנוסע עם סקטים בשבת משום חשש עובדין דחול וזילותא דשבת אבל אין למנוע ילדים שאינם בני מצוה מלעשות זאת למעט מקום שהכל נוהגים להמנע מכך.

2. מותר לילדים לקפוץ בטמפולינה בשבת כיון שלא עושים זאת כפעילות ספורט בריאותית אלא להנאה.

מקורות:

1. שמירת שבת כהלכתה פרק ט"ז סעיף י"ח.

2. בשולחן ערוך סי’ שכ”ח סעיף מ”ב נפסק שאין מתעמלין בשבת, מקור דין זה במשנה בשבת דף קמז,א שסכין וממשמשין אבל לא מתעמלין, אמנם יש לדון במתקנים אלו שפעמים רבות השימוש בהם בשבת הוא לצורך הנאה מעצם ההתעסקות עמם ולא מההתעמלות שבהם, וכאשר נהנה מההתעמלות משמע בשולחן ערוך סי’ ש”א סעיף ב’ שבחורים המתענגים מותר להם לקפוץ בשבת, ואם כן גם כאן אם נהנה מזה יש מקום להתיר וכמו שהביא בשמירת שבת כהכתה פרק ט”ז הערה קו בשם הגרש”ז ואירבך זצ”ל שהתעמלות שנהנה ממנה מותרת בשבת. אמנם כאשר ההתעמלות היא במתקני ספורט המיועדים לצורך כך יש לאסור גם אם עושה זאת לצורך הנאה, וכמו שכתב בציץ אליעזר חלק ו’ סימן ד’ באריכות שאסור משום מראית עין, וכן יש לומר שההנאה שיש בזה היא מהכושר ואף יש בזה משום מראית עין, אך לילדים שניכר לכל שאין להם בזה הנאה מהכושר אלא מהמשחק מותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל