לתרומות לחץ כאן

להשתמש בתלוש משכורת של חברה כדי לקבל מענק לידה

שאלה:

האם מותר לקבל תלושי משכורת של חברה שלי במקומי כדי שאקבל יותר בחופשת לידה.
[גם אם אסור לגנוב את המדינה, אולי כעת אני כביכול העובדת במקומה, מה ההבדל אם באמת העבודה מתבצעת על ידיה או על ידי, או אולי יש חילוקים והיתרים נוספים, אשמח לשמוע]
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

שימוש בתלוש משכורת של חברה לא נחשבת שאת עבדת, ולכן אין היתר להשתמש בתלוש של חברה, ויש בזה איסור גזל. ואין צד להתיר את הדבר.

חשוב לדעת שאין היתר להוציא כספים מהמדינה שלא כדין. ואין רבנים שמתירים את הדבר. הגאון הרב וואזנר בספרו שבט הלוי מזים את השמועה שמפרסמים בשם החזו"א שהתיר לגנוב מהמדינה. וכן כתב בספר פתחי חושן [מגדול רבני העדה החרדית] שאין היתר לגנוב מהמדינה.

בהצלחה.

מקורות:

ראה ציטוט מספר פתחי חושן חלק גניבה ואונאה – הערות פרק א – הערה ד. (הפתחי חושן היה מגדולי רבני העדה החרדית והרב וואזנר השתייך לחסידות סאטמר – מהמתנגדים למדינה).

"וכל מה שדנו הפוסקים הוא להבריח ולא לשלם המכס, אבל להוציא שלא כדין מהמלך או מהממונים על ידו לאחר שבא לידו, נראה פשוט שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך, וכמה נתחבטו האחרונים בענין העלמת מס הניטל שלא כדין, וכ"ש להוציא מיד הגזלן מה שלא גזל ממנו, ואף אם גזל מאחרים, וכי מפני שהוא גזלן מותר לגזול ממנו. ושמעתי שיש מורים היתר בזה, ולא ראיתי מקור לזה, וגם גורם להרגיל עצמו בגניבה.

ראה מש"כ הגאון הרב ווזנר זצ"ל על גנבה מהמדינה.
שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קעב
ומש"כ מבוהל אחד דכיון שאין מתנהגים עפה"ת מותר לגזלם וא"כ אין להם בעלות כלל הוא דבר שאין ראוי להשיב, דחלילה להתיר איסור גניבה וגזילה ותולים עצמם לשוא באילן גדול, ואין זה לגדר דינא דמלכותא אם שייך כאן או לא, וגם אין שני הדברים תלויים זב"ז.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. למה אסור?
    הם לוקחים מאיתנו מיסים בעל כורחינו,
    ובונים עם זה בתי תיאטראות וכו וכו וברוב דבריהם אין לחרדי עניין
    ולכן סה"כ עביד איניש דינא לנפשיה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל